Endelig reguleringsplan for Kjempenhøykrysset

18. oktober vedtok kommunestyret i Sortland reguleringsplan for rundkjøring i Kjempenhøykrysset. Samtidig ble det kraftig debatt om kompensasjon for grunneierne i området.

Kommunestyremøte 18. oktober.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Arbeidet med rundkjøring i Kjempenhøykrysset har vært en lang dags ferd mot natt, men nå er en reguleringsplan vedtatt - kommunestyret 18. oktober vedtok enstemmig en reguleringsplan for området.

Du kan lese hele planen her. Det ble bare gjort noen små endringer i planen som har vært sendt ut på høring. Blant annet er gangfeltene tatt ut, siden det må gjøres egne vedtak om det rent juridisk. I tillegg vedtok kommunestyret et krav om at må utarbeides en byggeplan som Statens Vegvesen må godkjenne før det blir gitt tillatelse til igangsetting.


Erstatning og ekspropriasjon

Rødts Christoffer Ellingsen mente det måtte inn noe om de myke trafikantene, når gangfeltene ble tatt ut. Rødt fikk gjennomslag for et krav om at det må utarbeides midlertidlige løsninger for gående.

«Sortland kommune har over år søkt å finne en permanent eller midlertidig løsning for myke trafikanter på strekning Vesterålsgata- Strandgata langs Kjempenhøyveien, kryssing av Vesterålsgata og bedre kryssløsning Kjempenhøyveien/Strandgata. Iverksetting av reguleringsplanen med løsninger på dette, vil sannsynligvis ikke bli gjennomført på mange år. Med dette som bakgrunn ber kommunestyret om at rådmannen gjør vurdering av mulige midlertidige tiltak for løsninger på nevnte problemstillinger sammen med Statens Vegvesen,» lød forslaget.


Vedtok å gå videre med Kjempenhøy-rundkjøring

Enstemmig gikk formannskapet i Sortland videre med arbeidet med den såkalte Kjempenhøy-rundkjøringen.

 

Et langt mer kontroversielt forslag var derimot Høyres forslag om at man skulle gjøre vedtak om å lage en plan for ekspropriasjon og innløsning av de eiendommene som er berørt av krysset. Roar Wessel-Olsen (H) påpekte at utbygginga blant annet vil påvirke eiendomsprisene. Hans partikollega Silvia Ovik Marhaug mente grunneierne fortjente å få sikkerhet rundt dette.

– Denne saka har tatt lang tid. Det vil trolig ta år før krysset er ferdig. Grunneierne har levd mange år i usikkerhet allerede, folk har venta i 7-8 år, påpekte hun.


Anbefaler ny rundkjøring i Vesterålsgata

I forslag til reguleringsplan for Kjempenhøy blir det foreslått bygging av ny rundkjøring i Vesterålsgata.

 

– Må gjøres riktig

Forslaget fra Høyre delte salen. 13 stemte mot og 13 for, men ordfører Tove Mette Bjørkmo brukte dobbeltstemmen hun får ved stemmelikhet til å felle forslaget.

Til VOL sier hun at ikke er imot å kompensere grunneierne som påvirkes av utbyggingen av krysset.


Utsatte Kjempenhøy-behandling

Torsdag satte formannskapet i Sortland på bremsen i det såkalte Kjempenhøy-prosjektet, da de fikk reguleringsplanen til andregangsbehandling.

 

– Jeg har stor forståelse for grunneierne som føler de blir satt på vent. Det har vært en lang prosess, men vi må følge prosedyrene som er, når reguleringer føler til inngripen i private eindommer. Det er prosedyrer av det, det kan bli innløsning, vi vet at arealene kanskje må erstattes. Så det erkjenner vi, men det må gjøres riktig, sier hun.

Ifølge Bjørkmo er noe av problemet at veien egentlig er en fylkesvei, og dermed blir det mange instanser involvert.


Legger Kjempenhøy-planer ut på høring

Formannskapet i Sortland legge ut reguleringsplanen for Kjempenhøy på høring med flere endringsforslag.