Kommunestyret med miljøkrav til kunstgress

Kommunestyret vedtok å bevilge 1,9 millioner kroner til nytt kunstgress i Blåbyhallen - men la som en forutsetning at det settes i gang tiltak for å holde gummigranulatene på banen.

Kommunestyret 18. oktober.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Ikke overraskende vedtok kommunestyret torsdag å bevilge 1,9 millioner til nytt kunstgress i Blåbyhallen. Dette var allerede varslet gjennom vedtak i formannskapet.

Det ble likevel en del debatt, som primært gjaldt hva slags dekke som skulle brukes. Gummigranulatene - de små, svarte kulene - er omtalt som miljøverstinger hvis de havner ut i naturen.

Formannskapet fastslo i sitt vedtak at de ville be rådmannen se på alternativer til dekke slik at man potensielt kunne velge et mer miljøvennlig et.

– Det er ikke mulig per i dag, sa Aps Svein Robert Vestå fra talerstolen.

Saken endte med at Rødts Christoffer Ellingsen da fremmet et forslag om at «det forutsettes at det settes i gang tiltak for å holde granulatene unna det ytre miljø,» som ble vedtatt med fjorten mot tretten stemmer.