Beate og Jim på topp for Nordland Høyre

Beate Bø Nilsen er innstilt som toppkandidat for Nordland Høyre for valget i 2019. Jim Simonsen Jenssen er partiets ungdomskandidat, og er dermed på fjerdeplass på lista.

Beate Bø Nilsen og Jim Simonsen Jenssen blir henholdsvis toppkandidat og ungdomskandidat for Nordland Høyre.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Nilsen er av Nordland Høyres nominasjonskomité plassert på toppen av lista i forkant av kommune- og fylkestingvalget 2019. Ingenting er avgjort før nominasjonsmøtet i november, men innstillinga gjør det sannsynlig at Nilsen blir førstekandidat.

Det ble vel kanskje mulig å anta at det var dit det bar da Nordland Høyres største lokallag, Bodø Høyre, sa at de ønsket henne som toppkandidat.

– Beate er en dyktig folkevalgt, og vil være en god førstekandidat i et valg der Høyre er ute etter å komme i posisjon på fylket, sier leder i Bodø Høyre, Joakim Senne, til VOL i september.

Både Sortland, Narvik og Bodø Høyre har vedtatt at de ønsket Nilsen på topp. Nå ser hun altså ut til å få tillit fra et samlet fylkeslag.

– Stor ære

Nilsen er nå Nordland Høyres mest erfarne fylkestingspolitiker, og har gitt uttrykk for at hun ønsker å være toppkandidat. Hun er svært glad for at hun nå ser ut til å bli det.

– Det tar jeg som en stor ære, det er ingen selvfølge. Jeg tror de har sett jobben jeg har gjort over lang tid. Så mener jeg selv at en av mine styrker er hvordan jeg jobber med gruppa, at jeg jobber andre opp, sier hun.


– Kjempeartig at de har troa på meg

Andværing Jim Simonsen Jenssen har vært aktiv i ungdomspolitikken i flere år. Nå ligger han an til å komme inn på fylkestinget neste år for Nordland Høyre.

 

Nilsen er tydelig på at ambisjonen er at Høyre skal komme i posisjon i fylket.

– Det er viktig å bevege oss mot posisjon. Det vi har sagt er at vi ønsker et borgerlig-sentrum-samarbeid. Det har mye å si hvem som sitter i posisjon, det var mindre støy da vi satt enn det har vært denne perioden med Ap, Sp og SV. I tillegg fikk vi i posisjon inn et langt større fokus på økonomien og mer effektiv drift, sier hun.

Beate Bø Nilsen blir Nordland Høyres førstekandidat til valget 2019.  Foto: Jenny Dahl Bakken

– Det er noe dere også er veldig opptatt i Sortland kommune. Hvordan mener dere man kan drive mer effektivt uten å kutte i tjenestene?

– Det handler rett og slett om å spisse prioriteringer. I vårt alternative fylkesbudsjett etter jul greide vi å opprettholde hurtigbåttilbudet, uten å endre ramma. Prioriteringa må ligge på lovpålagte oppgaver, som hurtigbåt er, det er der man må bruke penger, sier Nilsen.


Innvilger kommunens ønske om å få tilbake hurtigbåtanløp

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, vil imøtekomme kommunens ønske om å ta Smines tilbake i hurtigbåtruta.

 

Samferdsel og skole

Nilsen trekker fram blant annet samferdsel som en svært viktig sak for Høyre i kommende periode.

– Utdanning og samferdsel er de viktigste sakene. Spesielt gjelder det hurtigbåt og ferge, arbeidet med dette har havarert i dagens fylkesting. Det har ikke blitt gjort en god nok jobb. Det er viktig å finne de beste løsningene. Båt er et svært viktig transportmiddel for mange i Nordland, sier hun. Nilsen trekker også fram at partiet vil jobbe mot bompengefinansiering av Vesterålsgata.

Skolestruktur og rekruttering av elever til både yrkesfag og studiespesialisering står også høyt på lista for Høyre, ifølge Nilsen.

Jim Simonsen Jenssen i Nordland Høyre og Unge Høyre.  Foto: Jenny Dahl Bakken

 

På fjerdeplass på lista, såkalt ungdomsplass og på førsteplass for Nordland Unge Høyre, er Jim Simonsen Jenssen innstilt. Han sier han vil løfte nasjonale Unge Høyre-saker inn i fylkestinget.

– Jeg vil ta med saker som er viktige for oss inn på fylkestinget. Det kan gjelde for eksempel nasjonale prøver, fritt skolevalg, og forslag om å gjøre Nordland til prøvefylke for valgfritt sidemål, sier han.

Når det gjelder mer spesifikke lokale saker trekker han fram felles reisekort for kollektivtrafikk, der alle transportmidler og ruter er inkludert, til en lavere pris til ungdom. Nilsen legger til at de også ønsker å prøve å legge til rette for at studenter skal ville bosette seg i Nordland, for eksempel med å kompensere studenter med subsidiert buss eller lignende.

Blir i kommunestyret

Som toppkandidater for fylkeslaget blir det mindre tid til å jobbe med politikk på Sortland. Eller?

– Om jeg blir valgt, vil jeg fortsette å sitte i kommunestyret her på Sortland også. Men da er det naturlig at jeg blir fulltidspolitiker i Bodø, og må da ha fokus på hele fylket. Det er viktig med gode relasjoner til lokallagene, sier Nilsen.


Kommunene må  informere bedre om gratis barnehage

Det er for få som kjenner til ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen, skriver stortingsrepresentant Jonny Finstad (Høyre, Nordland)

 

De vil ikke primært representere Vesterålen i fylkesting og som fylkespolitikere.

– Unge Høyre er både tid-, kjønns- og geografiløst, det er hele nordlandspartiet som bestemmer politikken. Jeg vil ha et tydelig ungdomsperspektiv, sier Jenssen.

– Vi håper folk stemmer oss inn. Vi velges for hele fylket, men hjertet vårt ligger jo her i Vesterålen, sier Nilsen.