Oppvekstsjefen

– Min vurdering er at sortlandsskolen ikke har særskilte problemer med mobbing

Oppvekstsjef Erik Strand tar mobbehistorier på alvor. Han fastholder likevel at Sortland ikke har noen særskilte problemer med mobbing.

Erik Strand er oppvekstsjef i Sortland kommune.  Foto: Sortland kommunef

Sortland

Selv om det nå er mye fokus på historiene til personer som har blitt mobbet i skoletida på Sortland, mener oppvekstsjef Erik Strand at Sortland ikke kan sies å ha et mobbeproblem.