– Vi greier likevel å gi alle oppkjøringsdato innenfor kravet om ventetid

I september gikk Statens vegvesen (SVV) fra å ha tre sensorer for kjøretøy klasse B på Sortland, til å ha èn. Ifølge May-Liss Coucheron, seksjonsleder i SVV for område Midtre Hålogaland, skal de likevel greie å gi alle en oppkjøringsdato innenfor ventetidskravet.

Det er kun en sensor i kjøretøy klasse B stasjonert ved Statens vegvesens trafikkstasjon på Sortland. Til tross for dette er ventetiden for å kjøre opp til førerkort klasse B ikke lenger enn fire dager.   Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

May-Liss Coucheron, sksjonsleder for område Midtre Hålogaland i Statens vegvesen, sier at sensorene beveger seg rundt alt etter hvor behovet for dem er størst.  Foto: Privat

Sortland

– Vi hadde tre sensorer til denne kjøretøyklassen på Sortland frem til i september. En gikk av med pensjon og en annen skiftet jobb, forteller Coucheron.

Ser området under ett

De har flere sensorer i andre kjøretøyklasser ved vegstasjonen på Sortland. Ifølge Coucheron, skal ikke det ha noe å si for ventetiden at de nå kun har en sensor for kjøretøy klasse B.

– Vi ser hele område Midtre Hålogaland under ett. Det betyr at hvis vi ser at ventelisten for oppkjøring blir lang ved en trafikkskole, ber vi om bistand fra sensorer tilknyttet andre områder.

At de har en sensor i klasse B på Sortland, betyr altså ikke at det kun er denne ene som er med på alle oppkjøringene.

– Sensorene beveger seg rundt i området, og dermed greier vi å gi alle oppkjøringsdato innenfor ventetidskravet, som er på 20 virkedager. Jeg synes vi har landet det ganske bra, sier Coucheron.

Hvor fort de som skal kjøre opp får time, varierer.

– Akkurat nå er ventetiden for å få kjøre opp fire dager ved vegtrafikkstasjonen på Sortland. Dette varierer selvfølgelig, og påvirkes av blant annet sykefraværet, sier seksjonslederen.

To fra sommeren

I SVV Region Nord er det per dags dato ansatt 33 sensorer for kjøretøy klasse B.

– I tillegg er det fire medarbeidere som er under utdanning for å bli sensor. Region nord har også rekruttert ytterligere to medarbeidere som skal påbegynne sensorutdanningen i 2019, sier Coucheron.

Hun opplyser at ved trafikkstasjonen på Sortland, er det ansatt en sensor fra og med denne uken.

– I likhet med andre sensorer, må denne personen også gjennom et utdanningsprogram for å bli sensor. Vedkommende vil dermed ikke være operativ før til sommeren, sier hun.

Det betyr at det blir to stasjonerte sensorer på Sortland fra sommeren 2019.