FAU purrer på Sortland om skolegård:

– Beklagelig at vi ikke er prioritert

I et brev sendt til kommunen i slutten av oktober reagerer FAU på Holand skole på at lekeapparatene i skolegården fortsatt ikke er satt opp. Nå ber de kommunen vurdere å hyre inn ekstern entrepenør.

De gamle lekeapparatene ved Holand skole, inkudert det avbildete, er fjernet i påvente av montering av nye. Men det skjer lite.  Foto: Erik Jenssen

Sortland

Det nærmer seg et år siden det ble vedtatt og iverksatt bestilling av nye lekeapparater til Holand skole. Disse har ligget lagret på Sortland siden nyttår, men er ikke blitt montert.

Gått flere måneder

FAU purrer nå på kommunen i et brev adressert til oppvekstsjef Erik Strand. De påpeker i sitt brev at det har vært flere møter og i juni en dugnad som ble gjennomført av skolen for at apparatene skulle kunne monteres mens elevene hadde sommerferie. Blant annet ble gamle lekeskur revet, det ble laget akebakke og uteområdet ble rydda.


Holmstad skole kommer dårligst ut:

Her svarte nesten halvparten av sjuendeklassingene at de ble mobbet

Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet har spørsmål om mobbing. For de årene vi har tall, kommer Sortland verre ut enn snittet i Nordland - og Holmstad er spesielt ille.

 

«Etter dette har rektor etterspurt kommunen om plan for arbeidet 3 ganger i løpet av august 2018. Kommunegartner Marit Johnsen Steinkjær svarte 27. august at kommunen skulle tilstrebe å få dette til i begynnelsen av oktober. Rektor etterspør plan tre ganger til i løpet av september og oktober, men skolen får ingen svar,» skriver FAU-leder Stine Selstø i brevet.

Skolen skal til slutt ha sendt avvik til kommunen i første halvdel av oktober i håp om å få fortgang. Arbeidet er fremdeles ikke påbegynt.

Ber kommunen vurdere entrepenør

FAU-lederen reagerer på at skolen er blitt nedprioritert. Hun påpeker at barna nå ikke har noen tilbud utenom et gammelt huskestativ, ettersom de gamle lekeapparatene ble fjernet under dugnaden i juni.

Spesielt førsteklassingene, som kommer rett fra barnehagen og er vant til lekeapparater i disse, syns skolegården er kjedelig og har lite stimuli, skrvier Selstø.


Flere begynte på lærerutdanning i høst

Antall studenter som begynte på grunnskolelærerutdanningene i høst, har økt med 15 prosent sammenlignet med i fjor.

 

«Nå går vi mot kaldere tider og vi frykter at kommunen ikke kan gjøre grunnarbeiet med støping av fundamenter (før vinteren, journ. anm) hvis det ikke blir fortgang i saken», står det.

Til slutt ber Selstø kommunen ta stilling til å vurdere å leie inn en annen entreprenør, hvis de ikke har tid til å gjøre det selv.

FAU ber om umiddelbar tilbakemelding om framdriftsplanene, og at arbeidet skal settes i gang.