Orienterte om mobbesaka i formannskapet:

– Alle sakene som kommer i mediene er utfordrende

Oppvekstsjef Erik Strand holdt orientering om saka mellom kommunen og William Rosenvinge torsdag. Han kritiserte mediene og sa kommunen er i en vanskelig posisjon siden de ikke kan kommentere den pågående saka.

Erik Strand redegjør for formannskapet 01. november.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Oppvekstsjef Erik Strand holdt torsdag en orientering om det pågående søksmålet mot Sortland kommune. Han gikk ikke inn på innholdet i saken, men orienterte om tidslinja i saken og pressehåndteringa. Strand sa det var utfordrende for kommunen å få svart på medienes henvendelser, når de juridisk sett ikke har lov til å gå inn på konkrete ting i saken.

– Det framkommer en rekke påstander i lokale og nasjonale medier om både denne saken og andre saker. Det er slik at SK hverken skal eller kan uttale seg om spesielt denne saka. Vi prøver etter beste evne å svare på de spørsmålene vi får. Men vi må være forsiktig med hva vi uttaler oss om. Det kan være vanskelig å kommentere påstandene som kommer, spesielt fra anonyme kilder, sier han.


Odd Hermansen er tidligere elev:

– Mobbing var dagligdags på Holmstad skole

Odd Hermansen startet som elev i førsteklasse i 1984. Fem år senene ble han flyttet fra Holmstad skole. – Jeg følte at livet mitt begynte da jeg flytta fra skolen. Mobbing var daglig kost på Holmstad, sier han.


Strand kritiserte spesielt NRKs framstilling. Han sier han var i et 50 minutter langt intervju med dem noen dager før første Dagsrevyen-sak, men at de i dette innslaget sa at kommunen ikke ville uttale seg, som er direkte feil. Dagen etter tok de bare med en brøkdel av det han hadde sagt.

– 20. oktober var det et større innslag i lørdagsrevyen, hvor man hadde med cirka 20 sekunder av det oppvekstsjefen ble intervjuet om, fra et intervju på 50 minutter. Det er en del av den journalistiske kunstneriske frihet, at man kan framstille en sak slik at Sortland kommune virker defensiv, unnvikende og lite interessert i saken, når det ikke er tilfellet, sa han.

Han kom også med en oppfordring til pressen:

– Alle sakene som kommer i mediene er utfordrende, spesielt for elever og ansatte på skolene som utleveres i disse sakene. Vi har små forhold på Sortland, jeg ber pressen være forsiktig, sier han.

– Ubehagelig

Også andre på møtet var kritisk til deler av medienes dekning, for eksempel kun fokus på negative tilfeller og enkeltsaker, samtidig som mediene ikke skriver om det positive arbeidet som gjøres.

– Vi har hatt 3000 mennesker på to år som har hørt på foredrag på psykisk helse-dagen. Media var ikke tilstede på den siste, og der kunne de ha snakka med ungdommen selv. Jeg ble opprørt. Det er litt det tabloide… Her blåses det opp tragiske saker, men det gjøres så mye bra, og jeg tenker de også har en jobb med å undersøke alt det gode som skjer, for det er mye, sier Arbeiderpartiets Svein Robert Vestå.


FAU purrer på Sortland om skolegård:

– Beklagelig at vi ikke er prioritert

I et brev sendt til kommunen i slutten av oktober reagerer FAU på Holand skole på at lekeapparatene i skolegården fortsatt ikke er satt opp. Nå ber de kommunen vurdere å hyre inn ekstern entrepenør.

 

Samtidig var flere av politikerne på møtet også skeptiske til måten kommunen hadde gått fram på.

Strand fortalte at kommunen ble bevisst på søksmålet alt i juni i fjor. De bestemte seg for at Strand skulle være den som kommenterte saken for kommunens del, som fagsjef. De begynte å hente inn dokumenter og endte med å avvise kravet fra William Rosenvinge siden de mente det ikke forelå uaktsomhet. Deretter ble de stevnet. De vurderte aldri å orientere politikerne før alle dokumenter er på plass, noe de fremdeles ikke er, ifølge Strand og ordfører Tove Mette Bjørkmo.


Holmstad skole kommer dårligst ut:

Her svarte nesten halvparten av sjuendeklassingene at de ble mobbet

Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet har spørsmål om mobbing. For de årene vi har tall, kommer Sortland verre ut enn snittet i Nordland - og Holmstad er spesielt ille.

 

– Jeg mener formannskapet selvsagt skulle vært orientert. Vi sitter med et ansvar for denne problematikken. Jeg syns det er problematisk at jeg blir informert om slike vesentlige, store saker som går rett inn i vårt ansvarsområde i media, sier Høyres Roar Wessel-Olsen.

– Jeg mener at i det øyeblikket kommunen er stevnet, er det en offentlig sak, og at som et grunnleggende prinsipp er det da rett at formannskapet orienteres. Uansett sak. Det er litt ubehagelig å få sånne ting via mediene, sier Rødts Christoffer Ellingsen.

Til orde for mobbeknapp

Politikerne kom også inn på selve mobbeproblematikken i skolen. Det ble tatt til orde for å forsøke å finne tiltak, og spesielt å sikre at kommunes rutiner blir bedre.

– Dette er en trist sak. Både for elever, ansatte, de de har rundt seg. Da vi fikk det på bordet, tenkte vi: hva kan vi gjøre med det? Kan det være mulig å få en såkalt mobbeknapp, både for pårørende og dem det gjelder? Jeg vil også si at dette er en trist sak også for de ansatte. Vi har veldig mange gode lærere, det fokuset forsvinner kanskje litt, sier Mona Sandvold.

Mobbeknapp er en "knapp" du kan trykke på for å anonymt melde fra om mobbing. Ofte digitalt, på skolens nettsider.


Mange mobbeofre har kontaktet William Rosenvinge:

– Oppførselen til Sortland kommune har vært bøllete  

Den siste uka har vært en positiv opplevelse for William Rosenvinge, som opplever at til og med folk på gata stanser og sier hyggelige ting. Samtidig er han ikke fornøyd med måten Sortland kommune har agert på i saken.

 

– Fokuset på krenkende hendelser og mobbing er mye større enn for noen år tidligere, det er sterkere fokus i opplæringslova og så videre. Vi må finne gode tiltak, det er noe av den viktigste jobben vi kan gjøre nå, og vi må vite at det blir håndtert i systemet. Mobbeknappen er et godt tiltak, men da må vi vite at noen står bak den og tar imot henvendelsene og håndterer dem, sier Marthe Jacobsen.

Beate Bø Nilsen påpekte at fylkeskommunen allerede har mange tiltak kommunen kan ta i bruk. Samtidig påpekte hun at eksemplene som hadde kommet i mediene, lå langt tilbake i tid.


Oppvekstsjefen benekter å ha tilbakeholdt informasjon i Rosenvinge-saka:

– Vi har utlevert all dokumentasjon som vi hadde i saken

Oppvekstsjef Erik Strand sier kommunens rolle i en mobbesak, er å utlevere de dokumentene som finnes, noe Sortland kommune har gjort.

 

Hennes partikollega Wessel-Olsen mente kommunen måtte jobbe med å forbedre sine rutiner. Ellers kan det bli dyrt.

– At man blir utsatt for mobbing er uheldig, men alle som har vokst opp vet at man fort kan oppleve det. Det er hvordan samfunnet, skolen og så videre tar tak i det som er avgjørende. Hvis ingenting skjer, kan det jo koste kommunen voldsomt mye. Får man livene sine ødelagt, ligger det en kostnadsside i det, i tillegg til at det er uhyre trist på et personlig plan, sier han.


Havna i rus etter årevis med mobbing - nå vil han hjelpe andre:

– Det er noen personer jeg fremdeles unngår, fordi det sitter så dypt i meg

Da Raimo Melbøe var 21 år, havnet han i fengsel. Voksenlivet var lenge preget av rus. Selv mener han mobbingen han opplevde gjennom hele skolegangen på Sortland var avgjørende, og har selv vurdert å gå til sak mot kommunen.