Ordføreren om mobbing i Sortland:

– Vi vet ikke hva som skjer, det er problemet

Det ble under formannskapsmøtet torsdag tatt til orde for en bred og grundig gjennomgang av kommunens arbeid mot mobbing og status for mobbearbeidet på skoler i Sortland. Dette skjer etter flere avsløringer i mediene.

Formannskapsmøtet 1. november 2018.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Formannskapsmøtet mandag begynte med en orientering fra oppvekstsjef Erik Strand om den pågende mobbesaken mot Sortland kommune. Under orienteringa nektet Strand for at det er flere søksmål på trappene, men sa at de har hatt en økning i forespørsler om innsyn i elevmapper.

– Det kan være en indikasjon på at det kommer flere saker, men det vet vi ikke. Jeg ser det som en naturlig følge av oppmerksomhet rundt problematikken at vi får flere innsynsspørsmål, sa Strand i sin redegjørelse.

Møter om vold

Torsdag ettermiddag slapp VOL flere saker om Holmstad skole der det blant annet kommer fram at flere elever i år har blitt overført derfra til andre skoler på grunn av mobbing og trivselsproblemer, og at det har vært arrangert foreldremøter på skolen om vold mellom elever.

Det siste møtet ble arrangert forrige uke.


Foreldre går hardt ut mot det de mener er en «mobbekultur»:

– Elever lever i frykt

Flere foreldre som VOL har snakket med, forteller mobbing og trakassering er et betydelig problem ved Holmstad skole på Sortland.


Da disse sakene ble offentliggjort, reagerte flere av politikerne tilstede på møtet om at det ikke var blitt nevnt under redegjørelsen i begynnelsen av møtet. Gjennomgående har flere av kommunens politikere reagert, både i formell og uformell sammenheng, på at de har fått lite informasjon om saken. Det ble i redegjørelsen fra Strand begrunnet med at de ønsket å vente til de hadde alle dokumenter i saken.

I dag gjenstår det en sakkyndighetsvurdering om William Rosenvinges psykiske helse og hvorvidt helseproblemene han omtaler i stevninga kan skyldes mobbing eller trolig skyldes andre forhold.

Ba om ny orientering

– De nye sakene på VOL som akkurat kom, illustrerer jo at vi må ta tak i dette raskt, og at vi trenger en grundig gjennomgang av mobbesaker og det som skjer i kommunen, sa Høyres Marthe Hov Jacobsen mot slutten av møtet.

– Vi vet ikke hva som skjer, det er problemet, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo. Rådmannen og ordfører lovet at de vil komme tilbake til politikerne med en ny redegjørelse om saksfeltet.

Rødts Christoffer Ellingsen ba om at man også måtte ha en orientering for driftsutvalget i kommunen.