– Å få oppgradert Frøskeland et viktig tiltak. Jeg er veldig glad for at det er tatt med

Onsdag presenterte fylkesrådet økonomiplanen for 2019-2022, i tillegg til budsjettet 2019. Der ble det klart at det skal brukes 50 millioner kroner til utbedring av Frøskelandsveien.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Knut Petter Torgersen, fylkesråd for økonomi, understreket i fremleggingen at årets budsjett er blant de strammeste som fylkeskommunen har lagt frem noen gang. Men selv om staten har kuttet i overføringene med 459 millioner kroner, investerer fylkesrådet stort innenfor samferdsel og bevilger en milliard kroner til fylkesveier i planperioden. Bevilgningen til Frøskelandsfjellet kommer utenom dette, og er hentet fra havbruksfondet.

– Frøskelandsveien har vært en problemstrekning i mange år som det var nødvendig å gjøre noe med, sa Torgersen under fremleggingen.

Intensjonen med utbedringsprosjektet på Frøskelandsfjellet, er å gjøre veien mer fremkommelig ved å utbedre krysset ved fylkesvei 820. I tillegg blir det utført utretting av kurver og breddeutvidelser på to av strekningene. Resultatet av utbedringene, vil være at veien blir mer oversiktlig og ikke minst tryggere for bilistene. En av de positive konsekvensene med utbedringsarbeidet, er at reiseveien mellom Økses og Sortland blir kortere.


Fikk beskjed om millioner til fv 821 over Frøskelandsfjellet og ARN til kommunen:

– Det kunne ikke vært en bedre dag for Øksnes

–  Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, jubler over at man har fått gjennomslag for at fv 821 over Frøskelandsfjellet nå skal prioriteres i regional transportplan. Fra fylkeskommunen kommer det 50 millioner kroner.

 

Stort oppgraderingsbehov

En av dem som jubler for nyheten om at Frøskelandsveien blir oppgradert, er ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo.

– Det stemmer godt med det fylkesmannen har fronta i sin regionale transportplan. Og vi har sagt tydelig at fylkesveiene i Vesterålen må prioriteres, det er et stort behov for å få frakta våre verdifulle varer – fisken - ut i verden. Å få oppgradert Frøskeland et viktig tiltak, jeg er veldig glad for at det er tatt med. Dette er et veldig sparsommelig budsjett, sier hun til VOL.

–  Å få utbedra rundt krysset er et trafikksikkerhetstiltak, men selve fjellet og overgangen er det mest utfordrende for tunge biler. Både på opp- og nedtur er det vanskelig, legger hun til.

–  For dårlig prioritert

Christan Torset, leder i Nordland SV, understreker en opprustning av Frøskelandsveien har stor betydning for fiskeindustrien. Han understreker at Myre er landets største torskehavn, og at transporten av mange tonn med fisk, finner sted over Frøskelandsfjellet.

–  Transporten fra kyst til marked er av avgjørende betydning for både næringsliv, kommuner, arbeidsplasser og befolkningen forøvrig. Vi lever fortsatt i stor grad av fisk, og SVs mål har alltid vært at de marine ressursene skal komme kystbefolkningen til gode. Skal vi ha lys i husan og folk langs kysten, må slike sentrale samferdselsårer fungere godt. Dessverre er veien langt fra det man kan ønske av den viktigste næringsveien vi har i fylket. SV er partiet som prioriterer fiskeriene og næringen høyest, og sammen med resten av fylkesrådet har vi sørget for å få denne veien prioritert på neste års budsjett, sier han i en pressemelding.

Forutsigbart

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik, understreker at veien over Frøskelandsfjellet er en av de viktigste vegstrekningene for sjømat i Nordland.

– Vi har nettopp fått utarbeidet en ny godsstrømsanalyse for Nordland. Den viser at Fv. 821 mellom Elvenes og Strand over Frøskelandsfjellet er en av flaskehalsene i transport av sjømat ut av fylket. Derfor er det naturlig at vi starter et utbedringsarbeid her, hvor store verdier skapt i Nordland transporteres mot markeder lenger sør i Europa. Det er viktig å bidra til en mest mulig sikker og forutsigbare varetransport, både for de som produserer verdiene