Kommunen har bedt om at bygget blir blått:

Slik ser plantegningene for Burger King ut

6. desember åpner etter planen Burger King på Sortland. Plantegningene for hvordan det skal se ut er nå så godt som ferdige. Det er dog fremdeles noen uenigheter mellom utbyggeren og kommunen om hvordan tilbygget skal se ut.

Slik er fasaden planlagt, ifølge Klausensgruppens nyeste tegninger.  Foto: Klausengruppen / plantegninger

Sortland

Burger King skal etter planen åpne i Skibsgården 6. desember, og bygginga er i full gang. Bygget begynner å ta form. Det er planlagt åpning selv om fasaden muligens ikke er ferdig i tide.

Uenige om blåfarge

Det er fremdeles ikke hundre prosent enighet mellom kommunen og utbygger om utformingen, dog. Gjengivelser fra et møtereferat viser at de blant annet er uenige om fargevalget på bygget.

Som man kan se på plantegningene gjengitt her, er planen til Klausengruppen at tilbygget som blant annet huser drive-through skal være grått.

En henvendelse fra gruppen til kommunen viser at kommunen har ønsket at dette tilbygget skal følge fargeretningslinjene for blåbyen, noe Klausengruppen er uenig i: «Vi synes at den del av tilbygget som huser en del av Burger King kan stå ut litt i forhold til resten av bygningsmassen, og at et annet fargevalg her ikke torpederer blåbyprosjektet på noen måte. [...] Vi har ikke oppfattet byplanen dithen at alt skal være blått,» skriver de, og legger ved bilder av blant annet Frydenlund Strand-utbygginga som eksempler på at ikke alle bygg i sentrum er blå.

Slik tenker Klausengruppen at uteserveringa og drive-through skal se ut:

Slik tenker Klausengruppen seg at Burger King-byggene skal se ut sett fra Blåbrygga. Den grå bilen viser hvor drive-throughløsninga er planlagt.  Foto: Plantegninger Klausengruppa

Dominerende skilt

Siden Burger King er en stor kjede, er det enkelte ting som går igjen i hvordan restaurantene skal se ut - men det er primært inni. De stiller dog også krav til for eksempel skilting.

I endringssøknaden sendt til kommunen i november, kommer det også fram hvordan Burger King ser for seg skiltinga. De ønsker skilt med Burger King ved siden av «Skibsgården» ved hovedinngangen.

Dette bildet er vedlagt søknaden, og viser hvor Burger King ønsker plassering av sitt skilt ved hovedinngangen.  Foto: Skyltkoncept

Ved ingangen der Burger King skal holde til, vil de ha dominerende skilting. For eksempel har de bedt om at de skal få ha kun Burger King-skilting der det i dag står blant annet Coop, Propell lekeland osv., og at disse logoene dermed må flyttes. De ønsker også skilting over både den inngangen og over drive through-luka.

Disse skiltene må flyttes dersom Burger King får vilja si. De ønsker at hele området markert i lilla kun skal inneholde et Burger King-skilt.  Foto: Klausengruppen / Burger King

Slik blir det inni

Klausengruppen har også, tidligere i november, sendt over flere planer for utseendet inne i restauranten til kommunen:

  Foto: Burger King

Slik ser Burger King for seg at det skal se ut inne i restauranten på Sortland.  Foto: Burger King

Slik ser Burger King for seg at det skal se ut inne i restauranten på Sortland.  Foto: Burger King

Slik ser Burger King for seg at det skal se ut inne i restauranten på Sortland.  Foto: Burger King

Slik ser Burger King for seg at det skal se ut inne i restauranten på Sortland.  Foto: Burger King

Slik ser Burger King for seg at det skal se ut inne i restauranten på Sortland.  Foto: Burger King