NFK har initiert til møte i Bodø:

Vesterålens Naturprodukter sin skjebne skal drøftes torsdag

De tillitsvalgte i Vesterålens Naturprodukter AS har de siste to ukene deltatt i fire drøftingsmøter med virksomhetens ledelse. Da de så langt ikke har kommet til en enighet, skal de nå møtes en femte gang torsdag.

Oppsigelser i vente i Vesterålens Naturprodukter?  

Sortland

Møtet er initiert av Nordland Fylkeskommune, og skal være i Bodø i morgen torsdag.

Dette får VOL opplyst i en pressemelding.


Joar Chrislock i Vesterålens Naturprodukter:

– Ikke tatt beslutning om nedleggelse eller oppsigelser

Daglig leder ved Vesterålens Naturprodukter, Joar Chrislock, sier til VOL at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse rundt selskapet.

 

Tilstede på møtet skal to tillitsvalgte fra Vesterålens Naturprodukter være, samt daglig leder og styreleder i bedriften. NAV Nordland og Innovasjon Norge skal også være tilstede, samt representanter fra Sortland kommune. Hvem som stiller derfra er enda uklart.

– Kjenner oss ikke igjen

I pressemeldingen fra bedriftens tillitsvalgte, står det at de og ledelsen for øyeblikket står langt fra hverandre i sentrale saker.

– Vi kjenner oss ikke igjen i ledelsens fremstilling av at selskapet går dårlig, og at det ikke finnes grunnlag for videre drift på Sortland, sier de tillitsvalgte.


Kan gå mot nedlegging

Ansatte i Vesterålens Naturprodukter har fått varsel om masseoppsigelse

Ansatte i Vesterålens Naturprodukter på Sortland har fått varsel om masseoppsigelse.

 

Avslår å selge til de ansatte

Ifølge pressemeldingen har de ansatte de siste ukene meldt sin interesse ovenfor styret for å kunne overta selskapet og dermed sikre videre drift på Sortland.

– Dette har blitt avvist med bakgrunn i at selskapet skal videreføres av Pfizer Consumer Healthcare i København, opplyses det.

Michael Remy Jenssen, som er styreleder i Vesterålens Naturprodukter AS, leder også Pfizer Consumer Healthcare i København.

Har ikke forståelse

Vesterålens Naturprodukters ansatte har, ifølge pressemeldingen, ikke forståelse for denne beslutningen.

– Vi stiller spørsmålstegn ved at ledelsen på den ene siden sier at det ikke er grunnlag for å drifte selskapet videre på en lønnsom måte, men på den andre siden er åpne om at de har tenkt å satse på videre drift og en ny forretningsmodell. Vi er spente på å høre deres begrunnelse om hvorfor det ikke er plass til noen av de ansatte på Sortland i den nye forretningsmodellen, sier de tillitsvalgte.