Driftsutvalget om budsjettet:

Skepsis til SFO-kutt og debatt om fondsbruk

Det ble debatt om budsjettforslaget for Sortland kommune i driftsutvalget torsdag. Ingen partier ville forskuttere forslag, men det kom antydninger om hva som vil bli foreslått endra.

Driftsutvalgets møte 22. november.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

De fleste partigruppene har ikke rukket å behandle rådmannens budsjettforslag utførlig i sine grupper. Derfor var det få som ville si mye konkret om budsjettforslaget i driftsutvalgets møte torsdag.

Det var likevel tydelig at en del partier trolig vil komme med endringsforslag og at det ferdige budsjettet kan se helt annerledes ut enn rådmannesn forslag.


Sortlandsbudsjettet:

Må tømme fondskassa for å unngå Robek

Sortland kommune kommer seg unna Robek med et nødskrik med rådmannens forslag til budsjett for neste år og økonomiplan for årene fram til 2022. Men det innebærer at man bruker rubbel og bit av kommunens fond.


– Jeg ser med bekymring på forslaget som er lagt fram. Det er nødt til å skje en betydelig nedskjæring i drifta, og jeg kan ikke se at det er gjort i tilstrekkelig grad. Samtidig er det vanskelig for meg å si hvor man skal kutte, jeg har skjønt det som at det ikke er lov å kutte på rammenivå. Det er vanskelig å se mulighetene, sa Høyres Rune Tjønsø. Til dette svarte kommunalsjef for økonomi Johnny Kvalø at rådmannen alt hadde lagt fram sine forslag til hvor det var mulig å kutte, samtidig som man beholdt en forsvarlig tjeneste.

Brudd på barnekonvensjonen?

Vedlagt sakspapirene til driftsutvalget denne torsdagen lå også to uttalelser fra fagforeninger. Den ene var fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet, som mente at kuttet på ti prosent i vikarbudsjettet til helsetjenesten vil få store konsekvenser og føre til flere, ikke færre, sykemeldinger - de påpekte dessuten at kommunen alt sliter med å rekruttere helsepersonell.  De var også kritiske til kutt i stilling innen rus og psykiatri.


Ap, Sp og SV sitt budsjettforslag for Hadsel er klart:

Hadselposisjonen sier ja til kunstgressløft

For noen uker siden la rådmannen i Hadsel frem sitt budsjett for 2019 og fire år fremover. I dag ble posisjonen i Hadsel sitt alternativ klart.

 

Det andre var en uttalelse fra Fagforbundet der de ga uttrykk for blant annet at de mener de foreslåtte endringene i SFO, med 25 barnper voksen, er uforsvarlige og også bryter med barnekonvensjonen, siden barn ikke er tatt med på råd før forslaget kom. Høyres Jim Simonsen Jensen spurte om dette var gjort, noe rådmannen kunne bekrefte at ikke var gjort.

Oppvekstsjef Erik Strand mener barnekonvensjonen ikke kan tolkes slik at barn må tas med på rådslagning i alle faser før budsjettet legges fram, det er for omfattende, men at barna selvsagt burde involveres i debatten.

Psykiatri og SFO

Flere partier ga uttrykk for at de syns akkurat dette kuttet var vanskelig å svelge.

– Det med barnekonvensjonen er nevnt, og det er selvsagt et tøft vedlegg å få. For SV sin del vil jeg si at det med 25 barn på én voksen i SFO, virker utrolig tøft, og det vil SV ikke støtte når den tid kommer. Det kommer barn inn helt ned i femårsalderen på SFO, sa Jørun Drevland i møtet.

– Vi ser også at det å ta ut psykiatristillinga er spesielt tøft. Det blir vist til ungdommer som faller ut av videregående, og som man ikke klarer å følge opp. Vi skal være glad for at vi har bygd opp en rus- og psykiatritjeneste som er god. Behovet vil neppe minke, spesielt blant de unge, sa Drevland også, uten å spesifikt fastslå hva SV vil gjøre i den saken.


Styreleder Odd Roger Enoksen i NLSH:

– Ingen god situasjon dette vi ser nå

Styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset (NLSH) er ikke fornøyd med situasjonen for ambulansen slik den framstår i Vesterålen.

 

– Dette med SFO og 25 unger per voksen er sånn man i utgangspunktet tenker om, «går det an?» Det vil vi måtte se nærmere på. Også dette med kutt i psykiatrien og kanskje også rus. Vi gjorde jobben da det kom noe tilskudd for å øke disse tjenesten, så skal vi kutte nå fordi vi sammenligner oss med kommuner som ikke har gjort jobben, sa Aps Ronald Steen.

Han la til at også gratis halleie er en viktig prioritet for Ap, og at de vil jobbe med å finne tiltak for å kunne saldere budsjettet.