Ti søkere på rektorstillinger på Strand og Sigerfjord

22. november går søknadsfristen ut for rektorstillingene på Strand og Sigerfjord skoler. Foreløpig har det kommet totalt ti søknader fordelt på de to stillingene.

Sigerfjord skole.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

Det informerer enhetsleder Erik Strand for skole og oppvekst på Sortland.

Det er seks søkere som har søkt på rektorstillinga på Sigerfjord skole, og fire som har søkt på Strand.

Søknadsfristen har ikke gått ut, og derfor kan det per nå ikke gis ut noen søkerliste. Den løper ut dagen, så det kan fortsatt komme flere søkere. Dessuten er det enkelte av søkerne som har bedt om at navnene deres skal være unntatt offentlighet, og dette må vurderes av kommunen før søkerlistene kan frigis.