Fra nyttår må butikker betale 4500 i avgift for å selge tobakk

På lik linje med avgift for butikker, skjenke- og serveringssteder som selger alkohol, har kommunen mulighet til å innføre en avgift for salg av tobakksvarer. Dette har driftsutvalget på Sortland nå gått inn for.

  Foto: Kjell Magne Angelsen

Sortland

Det ble noe debatt rundt forslaget fra rådmannen om å innføre en avgift for salg av tobakk og tobakkssurrogater.

Kommuner har gjennom tobakkskadelovens paragraf ti mulighet til å gjøre dette. Det er en såkalt tilsynsavgift, som betyr at avgiften går til å dekke utgiftene ved å ha en tilsynsordning. Tilsynet skal kontrollere at salget går lovlig for seg.

Tidligere har kommunen hatt denne oppgaven selv. Nå er oppgaven satt ut til Securitas, også for alkoholsalg, og de vil trolig være i gang før jul. Helsesjef Sture Jacobsen ser det som positivt at Securitas skal ta over denne oppgaven, ettersom de kan sende forskjellige kontrollører, mens den kommunale kontrolløren har vært en person folk har kjent igjen.

4500 kroner

Innstillinga fra rådmannen går ut på at tilsynsavgiften skal være den høyeste tillatte i loven. Per nå er det 4500 kroner. Dette ble vedtatt i møtet, men ikke uten debatt.

– Det står i saka at man starter med det høyeste innfallspunktet, 4500 kroner, og eventuelt kan justere ned. Vi foreslår i stedet å sette avgiften til 3600 kroner. Jeg tror ikke det velter budsjettet til butikker. Vi foreslår altså å gå ned fra 4500 til 3600 kroner årlig. Jeg tror Aps forslag kun vil føre til mer byråkrati, sa Høyres Jim Simonsen Jensen.


KrF vil skjerpe røykeloven

15 år etter at Kristelig Folkeparti fikk innført røykeforbud inne Norge, mener partiet det er på tide at det også blir ulovlig fyre opp sigarettene utendørs.

 

Ap-forslaget han sikter til, kom fra Grete Hjelle i møtet. Hun hadde pratet med flere butikkeiere som hadde gitt utrykk for at en slik avgift kunne være belastende for en liten butikk, og dessuten ble det opplevd urettferdig at de store butikkene og de små må betale det samme.

– For nærbutikker i distriktene oppfattes avgiften som urimelig høy. Det famstår også urettferdig at de må betale samme avgift som de store. Vi foreslår derfor differensiert avgift, sa hun i møtet.

Uenighet i Ap

Det var heller ikke enighet om dette internt i posisjonen, eller i Ap. SVs Jørun Drevland mente 4500 kroner var en forholdsmessig lav avgift, med tanke på at den er årlig, og forsto ikke at dette kunne være noe problem. Aps Ronald Steen mente på sin side at forslaget ville føre til økt byråkrati fordi noen da måtte gå gjennom disse søknadene om differensiert avgift. Det vil gjøre tilsynsordninga dyrere.

Høyre var enige med Steen i dette.


– Senterpartiet truer flytilbudet i distriktene

Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om at Vinmonopolet skal ta over taxfreesalget på Norske lufthavner. Forslaget truer driften av lufthavner i hele landet.

 

Det hele endte med Hjelle, Senterpartiets representant Berit Tunstad samt Rødts Fatima Zozan Kaya var de eneste som stemte for Hjelles forslag. Dermed falt det.

Høyres representanter var de eneste som stemte for å senke avgiften til 3600 kroner årlig, dermed falt også dette.