– Vil forhåpentligvis gi svar om dødsårsaken

Etterforskningen i drapssaken på Sortland har pågått søndag med uforandret styrke. Mandag er det planlagt obduksjon av avdøde, som forhåpentligvis vil gi svar om dødsårsaken.

Etterforskningen pågår med full styrke, og politiet håper en foreløpig obduksjonsrapport vil gi noen svar.   Foto: Marius Birkeland

Sortland

Politiet i Nordland skriver i ei pressemelding ei oppdatering i drapssaken på Sortland.

– Det er ikke noe nytt å melde fra etterforskningen. Den har pågått gjennom dagen med uforandret styrke og fokus på innsamling av informasjon, melder politiet.

Vil forhåpentligvis gi svar

– Det er planlagt obduksjon av avdøde i morgen, mandag. Denne vil forhåpentligvis gi svar på hva som er dødsårsaken. Normalt tar det noen dager før politiet får den foreløpige obduksjonsrapport, sier politinspektør Per Erik Hagen.

– Vi konkluderer ikke med noen dødsårsak før vi har fått svaret fra obuksjon. Vi får en foreløpig obduksjonsrapport i løpet av noen dager, kanskje ei uke. Så vil det ta lengre tid før vi får den endelige obduksjonsrapporten, sier Hagen.

Politiet i Vesterålen har fremdeles bistand fra Kripos i drapssaken.

– I forhold til den bistanden som vi har så vil vi ha det så lenge som vi har behov for det, sier han.

Fortsatt i tidlig fase

– Kan du si noe om hvordan det er jobbet i helga med innsamling av informasjon?

– Det vi gjør er rett og slett avhør og jobber med åstedet og jobber med både taktisk og teknisk etterforskning i form av avhør, undersøkelser, elektroniske spor og kartelgging av den delen. Det har vært jobbet gjennom hele helga, sier Per Erik Hagen.

– Har dere sikret dere tekniske spor?

– Ja, det er en del av de undersøkelsene som gjøres,  å sikre tekniske spor, sier politiinspektøren men påpeker at  man er fremdeles i en tidlig fase og det er mye arbeid som gjenstår.

–Men det har vært fullt trøkk gjennom helga og det vil det selvfølgelig være nå fremover også, sier Hagen. 

Ikke nye avhør

I løpet av helga er det gjort rundspørring som en del av informasjonsinnhentingen.

– Rundspørringa som gjennomføres er en del av de tingene som vi gjør, for å finne ut  om der er informasjon eller observasjoner som er interessant for oss. Da er det naturlig at vi gjennomfører ei slik rundspørring, sier Hagen.

– Har det blitt gjort avhør av vedkommende som er varetekstfengslet i løpet av helga?

– Nei, det har vi ikke gjort, det er gjort ett avhør av han, så får vi se når det er aktuelt å ta opp den tråden igjen. Det vil skje selvfølgelig, men det er kun gjennomført ett avhør av han og er ikke berammet noe nytt per nå, sier Hagen.