Fylkesårsmøtet til Nordland Ap:

Sier nei til olje og gass

Et stort flertall i Nordland Arbeiderparti gikk i går kveld gikk inn for å legge bort kravet om konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. –Vi er veldig glade for det Bodø Ap og Sortland Ap har gjort i denne saken, sier Tove Mette Bjørkmo.

Svein Robert Vestå, Sonja Alice Steen, Svein Roar Jacobsen, Grete Hjelle, Ellen Andreassen og Tove Mette Bjørkmo   Foto: Innsendt

Sortland

– En vanskelig sak som jeg sakte men sikkert har endra oppfatning av, nå har vi flytta politikk, sier Bodøs ordfører Ida Pinnerød på Facebook.

Fylkesårsmøte hos Nordland Ap ble avholdt i helga, der fylkespartiet endte med å vedta at man ikke ønsker konsekvensutredning av havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja.

Knyttet spenning til standpunktet

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hvilket standpunkt fylkespartiet ville lande på når programmet og valglisten til fylkestingsvalget skulle vedtas på ekstraordinært årsmøte, som ble avholdt 24. november i Bodø.

Nordland Ap har vært en pådriver for å få konsekvensutredet Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Før stortingsvalget i fjor lanserte sentralstyret i Ap – med støtte fra Nordland – et forsøk på kompromiss: Starte konsekvensutredning av Nordland 6, som ligger nært Værøy og Røst og inkluderer Røstbanken, og utsette Nordland 7 og Troms 2 til etter neste stortingsperiode. Dette ble også vedtatt på landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Sier nei i programmet

Årsmøtet i Bodø fikk besøk av partileder Jonas Gahr Støre, og en stor delegasjon fra Vesterålen var til stede på møtet.

– Vi har gjort to ting i fylkesårsmøtet, vi har vedtatt et program også har man nominert til lista, sier Tove Mette Bjørkmo, som har sittet som nestleder av nominasjonskomiteen.

 

– I programmet så har man sagt man ikke skal ha konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja, programmet ble veldig godt mottatt og det ble veldig bra. Vi er veldig glade for det Bodø Ap og Sortland Ap har gjort i denne saken. Og de sonderingene og det arbeidet som har vært rundt dette, har ført til at man sier nei, sier Bjørkmo.

Lytter til velgerne

Hun sier man har valgt å lytte til velgerne.

– De tilbakemeldingene vi har fått fra velgerne er veldig sterke tilbakemeldinger, fra velgere i Lofoten og Vesterålen. Også partifolkene og de vedtakene som er fattet i flere kommunestyret i Lofoten og Vesterålen har gjort at man han landet på dette, sier hun.

Bjørkmo tilføyer at landsmøtevedtaket til Ap fremdeles ligger fast, fram til neste landsmøte, noe man ikke må glemme. Men at Nordland Ap nå sier nei, er et sterkt signal fra nord.

Beveger dette Ap sentralt nærmere å vrake konsekvensutredning som mål?

– Det er et ganske sterkt signal og jeg vil tro at man er ett steg nærmere å si nei. Jonas Gahr Støre var til stede på møtet så jeg vil absolutt tro det. Og det var ikke slik at det var et enstemmig på landsmøtet heller, der er mange sterke krefter i hele landet som ikke har villet åpne Lofoten og Vesterålen tidligere, påpeker hun.

Tove Mette Bjørkmo er fornøyd med fylkesårsmøtet.

Vi har hatt et veldig bra møte og har fattet et flott program som vi tror gjør at vi står godt rustet for de neste fire årene i Nordland, sier hun.

Vesterålen sterkt representert

Nominasjonen endte med at Vesterålen er sterkt representert på lista til Nordland Ap.

– Siv Dagny Aasvik er nominert på 6. plass på fylkeslista, og det er veldig bra. Sonja Steen fra Sortland er på 12. plass, Kjell Are Johansen fra Andøy på 15. plass, Geir Rognan fra Øksnes på 21. plass, Vibeke Tveit fra Lødingen på 30. plass, Svein Roar Jacobsen fra Sortland på 39. plass, Mona Sandvoll fra Sortland på 42. plass, Hilde Johanne Hansen fra Øksnes på 48. plass og Ketil Johnsen fra Hadsel på 51. plass, sier hun.

Geir Rognan, Sonja Alice Steen og Svein Roar Jacobsen står alle på fylkeslista til Nordland Ap.  

 

– Så vi er godt representert på lista fra Vesterålen. Thomas Nordvoll er nominert på topp, han bor i Bodø, men er egentlig fra Andøy så vi er stolte av han og føler at vi deler den seieren, sier Tove Mette Bjørkmo.

På 2. plass for Nordland Ap er fylkesordførerkandidat Mona Nilsen fra Narvik, mens fylkesvaraordfører Bjørnar Skjæran, som i dag er gruppeleder for leder av Nordland Ap er på 3. plass.

Fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen fra Bodø er nominert til 4. plass på fylleslista, mens Knut Petter Torgersen fra Vefsen som er fylkesråd for økonomi er på 5. plass.

– Det er erfarne folk som er på lista og som topper den. Arbeiderpartiet har i dag 17 stykker inne på fylkestinget, sier Bjørkmo.