Forventet å bli ferdige før påske

Storsenteret skal pusses opp - lover toppmoderne senter

Scala Eiendom presenterte fredag planene for oppussing av Sortland storsenter. Oppussinga er planlagt å begynne i februar, og ferdigstilles før påske.

Eiendomssjef Roy Hansen i Scala eiendom.  Foto: Jenny Dahl BAkken

Sortland

Planene ble presentert for sjefer og ansatte på storsenteret fredag morgen.

Scala eiendom som har fusjonert med Salto eiendom og eier halve Sortland storsenter, la fram planer for oppussing av hele deres del av senteret. Det ble lagt fram skisser som VOL ikke har fått lov til å publisere, men de viste omfattende oppgradering av senteret. Blant annet skal det males, gulvet skal skiftes ut eller forbedres, mange av veggene og fasadene skal byttes ut med glass. Flere av veggene skal bli svarte slik at varene stikker seg mer ut.

Oppussinga er planlagt påbegynt i februar og skal etter planen være ferdig til påske. Butikkene vil holde åpent mens det pusses opp.

Scala eiendom viste eksempler på hva Radius Design, som hadde utarbeidet flere av skissene, har gjort på andre sentre - for eksempel Grorud senter i Oslo og et senter på Skedsmo i Akershus. Der har sentrene blitt åpna noe opp, det er brukt mer svart men samtidig mer lys. Flere av butikkfasadene er endret og vegger er byttet ut med glass eller butikkene har fått større åpninger.

Det er satt opp nye og mer moderne lysarmatur. Disse tingene vil trolig også skje på Sortland. Samtidig ønsker man å tilpasse det lokalt.

– Vi vil legge inn elementer fra Sortlands historie, spille litt på historiske bilder. Samtidig vil det bli et mye mer moderne senter enn i dag, sier eiendomssjef Roy Hansen i Scala eiendom.

Han ønsket fredag ikke å si noe om hvor mye penger selskapet bruker på oppussingen, men sier det er snakk om flere millioner.

En av tingene de ønsker å gjøre er å utvide platået ved siden av Jafs, slik at man kan få et større område med sitteplasser og fantastisk utsikt over fjorden.

Hansen understreket i møtet fredag at eierne ønsker å satse på Sortland og senteret, at det ikke er snakk om å pusse opp for å selge seg ut.

– De har en langsiktig tankegang om utvikling "inn i himmelen", sa han under møtet.

Butikksjefene som var tilstede på møtet fredag ga uttrykk for at planene så veldig bra ut og at det vil løfte hele senteret. Samtidig var det noe usikkerhet rundt hva som skjer med delen eid av Steiro eiendom. Scala skulle møte Steiro senere fredag, og det er trolig at det vil skje noe også i Steiro-delen selv om det muligens ikke blir like omfattende, for at senteret skal gi et helhetlig inntrykk.