Sortland SV vil utrede innføring av gratis skolemåltid

Vil fremme forslaget i forbindelse med torsdagens kommunestyremøte.

Oddmund Enoksen i Sortland SV. 

Sortland

– Sortland SV ønsker å få utreda innføring av et gratis skolemåltid i barne- og ungdomsskolen i Sortland. Forslag om ei slik utredning vil bli fremma i forbindelse med behandlinga av kommunebudsjettet på kommunestyrets møte på torsdag. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt vil også komme til å støtte dette forslaget, heter det i en pressemelding fra partiet.

Der står det videre å lese at Norge er et av få land som ikke har tilbud om et gratis skolemåltid i barne- og ungdomsskolen. Under den rødgrønne regjeringa ble det innført ei ordning med gratis frukt i skolen. Ordninga ble oppheva de Høyre og FrP overtok regjeringsmakta i 2013. I 2016 stemte flertallet på Stortinget (Høyre, FrP, Venstre og KrF) ned et forslag fra SV hvor regjeringa ble bedt om å utrede innføring av et gratis skolemåltid.

– Uavhengig av hva regjeringa og Stortinget har gjort, vil kommunen ha adgang til å innføre ei ordning med gratis skolemåltid. SV ønsker derfor at rådmannen får i oppdrag å utrede mulighetene for å innføre et tilbud om gratis skolemåltid i form av brød, pålegg, frukt og grønt, og melk, står det videre å lese i pressemeldingen.

Sortland SV ønsker at utredningen blant annet må belyse gevinstene som kan oppnås med hensyn til helse, ernæring og læringsmiljø, antatte kostnader og de praktiske forhold som må legges til rette ved innføring av en slik ordning.

– Mulighetene for å etablere ei prøveordning ved en eller fleire skoler må også utredes, skriver Sortland SV.