– Det er ei sentralisering som skjer. Til slutt blir vi borte.

– De ansatte er urolige. Det er ei sentralisering som skjer, men hvor lang tid det tar før vi er borte, vet vi ikke i dag, sier verneombud Sølvi Knudsen ved Nav Familie og pensjonsytelse Tromsø, avdeling Sortland.

– De ansatte er urolige, sier verneombud Sølvi Knudsen. Digitalisering gjør at det skal bli færre ansatte i Nav familie og pensjonsytelser, og til slutt vil avdelingen på Sortland bli borte.   Foto: Marius Birkeland

Sortland

Nav familie og pensjonsytelse Tromsø avdeling Sortland er statlige arbeidsplasser, og ikke en del av det lokale NAV-kontoret.