Differensiert avgift for distriktsbutikker:

Fra nyttår må butikker betale avgift for tobakkssalg i Sortland

Kommuner skal føre tilsyn med utsalgssteder for tobakk. Sortland har fått pålegg for manglende tilsyn, og har derfor bestemt seg for å sette tilsynet ut til Securitas. Det betyr tilsynsavgift for butikkene.

Kommunestyret 15. desember.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Fra og med neste år innfører Sortland kommune en avgift for tilsynsordning for tobakkutsalg. Tilsynene skal utføres av Securitas.

Kommunestyret hadde en debatt om hvilket nivå avgiften skulle ligge på før de stemte. Høyre og Frp hadde stilt forslag om å ta en avgift på 3600 kroner fra alle butikker, og 1200 kroner fra midlertidige utsalgssteder.

Posisjonen hadde fremmet et forslag om høyeste mulig årlige avgift - det vil si 4500 kroner - for butikker innenfor bykjernen, og en reduksjon på 900 kroner, altså 3600 kroner, for utsalgssteder utenfor bykjernen i kommuneplanen. I praksis vil det si Joker Eidsfjord og XL Sigerfjord. De var enige med opposisjonen om at avgiften bør være på 1200 kroner for midlertidige utsalgssteder, som festivaler og lignende. Siden posisjonen har flertall ble dette forslaget vedtatt.

Kontrollordning

Målet med avgiften er å betale for en tilsynsordning for utsalgssteder av tobakk for å kontrollere at regelverket overholdes. Det gjelder regler for merking / reklame, aldersgrense for salg, forbud mot rabatt på tobakksvarer og lignende.

Kommunen har anledning til å innføre gebyr for å betale for denne ordninga. Gebyret kan ikke settes til mer enn det ordninga koster, det vil si at kommunen ikke kan tjene penger på den. Den høyeste satsen er 4500 kroner, og kommunestyret vedtok altså at det innenfor bykjernen skal tas avgift i denne størrelsen. Dette ble debattert av politikerne. Frps Asbjørn Tingvoll reagerte på at gebyret innføres uten at det er gjort beregninger på hva det faktisk koster.

– Her er det mål om at det skal være selvkost, det betyr at overskytende beløp må betales tilbake til «ofrene». Jeg bruker ordet fordi jeg er sjokkert over regjeringas forslag. Jeg syns at saksbehandlinga er litt enkel – man burde kanskje ha kartlagt antall utsalgssteder i kommunen, og sett hva Securitas skulle ha for jobben. De har allerede kontroll med utsalg av alkohol, og det er mange av de samme stedene som selger tobakk. Så jeg anser at det er bagatellmessig merarbeid for dem, sa Tingvoll.

Han støttet ikke flertallets forslag ettersom han mente det skaper unødvendig byråkrati å differensiere, men ønsket da flatt gebyr. Høyre og Frp sto sammen om sitt forslag, gjengitt øverst i saka.

– Bare tøv

Det største opposisjonspartiet Høyre tok til orde for å unngå den høyest mulige avgiften.

– Slik Høyre ser det uklokt å ikke ta avgift tilsvarende kostnad, med kommunens nåværende økonomi. Vi har forslag 3600 per år for de som har salgsbevilgning hele året, og 1200 for midlertidig. Kommunen vet ikke hva kostnadene ved tilsynet vil bli. Vi mener derfor det er tynt grunnlag å fastsette en størrelse på avgiften på. Avgiften må derfor evalueres etter et år, og vi blir bedre rusta til å sette en avgift hvert år. Vi mener det er prinsippsak å ikke ta høyeste mulige avgift, sa han.

Også Høyre trakk fram det unødvendige byråkratiet i å ha en differensiert ordning. Dette mente SVs Oddmund Enoksen bare var tull.

– Jeg tror alle er opptatt av at butikker i distriktene skal overleve. Når vi bare har én butikk igjen i distriktene, i tillegg til XL Sigerfjord, syns jeg det er merkelig at Høyre og Frp ikke kan gå inn på et forslag som kan være et lite, reelt håndslag til denne distriktsbutikken – om så kanskje mest symbolsk – syns jeg er spesielt. Med respekt å melde er det bare tøv at administrasjonskostnadene blir så høye, sa han.