Politikerne ber NAV stanse nedbygging på Sortland

Flertallet i kommunestyret ber NAV Tromsø revurdere en nedbygging av NAV Forvaltning på Sortland. En nedbygging innebærer at 23 arbeidsplasser på sikt forsvinner, men vil trolig ikke påvirke brukerne. Den kommunale delen av NAV berøres ikke.

Arbeidsledigheten i Nordland er nå på 2,2 prosent.   Foto: NTB

Sortland

Til kommunestyret torsdag ligger en uttalelse til behandling. Uttalelsen er levert på vegne av Ap, Sp, SV og Rødt - med andre ord, posisjonen i kommunen. Disse partiene har også flertall i kommunestyret og dermed vil uttalelsen etter alt å dømme gå gjennom torsdag.

Saken gjelder den statlige delen av NAV. NAV på Sortland består av tre avdelinger - en kommunal, som blant annet styrer over sosialhjelp og jobber med integrering, og to statlige avdelinger. Den ene jobber med arbeidsassistanse og med å få folk i jobb, den siste er heter NAV Familie og pensjonsytelser Tromsø og håndterer primært diverse skriflige søknader fra hele landet.

Skal ikke sies opp

Avdelinga på Sortland er underlagt det statlige NAV i Tromsø. De vedtok nylig at avdelinga på Sortland skal bygges ned. Ifølge avdelingsdirektør Lis Østerbø for NAV Familie og pensjonsytelser, er det ikke snakk om noen konkret nedleggelse, men at de ikke skal erstatte ansatte som slutter.

Dette fordi de skal implementere ny IT-løsning som vil digitalisere mange av tjenestene.

– På Sortland har NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø en avdeling på rundt 20 ansatte som alle jobber med foreldrepenger. Vi har også en foreldrepengeavdeling på Finnsnes og i Tromsø. Behovet for ansatte etter innføringen av den nye IT-løsningen blir redusert med nær 40 prosent. I hele landet har NAV rundt 190 saksbehandlere som jobber med foreldrepenger. Vår enhet har en betydelig andel ansatte på dette området, og vil slik også bli betydelig berørt av endringen. Med bakgrunn i dette har vi kommunisert til våre ansatte på Sortland at vi ikke ansetter nye medarbeidere der når noen slutter.

Hun understreker at ingen skal sies opp.

Se uttalelsen

Du kan lese uttalelsen i sin helhet under:

INGEN FLYTTING AV NAV-ARBEIDSPLASSER FRA SORTLAND TIL TROMSØ

Sortland kommunestyre krever at NAV i Tromsø omgjør sin beslutning om å flytte 23 statlige arbeidsplasser i NAV fra Sortland til Tromsø. Å avvikle ei velfungerende avdeling på Sortland til fordel for ei ny oppbygging i Tromsø for å utføre de samme oppgavene, er fullstendig uakseptabelt.

NAV Forvaltning Fauske avd. Sortland ble etablert i 2008 med 23 statlige arbeidsplasser. Avdelinga ble etter hvert ei spesialavdeling for foreldrepenger.

Ved ei omorganisering i 2016 ble Sortlands-avdelinga underlagt NAV i Tromsø. Ledelsen i Tromsø har beslutta at avdelinga på Sortland skal bygges ned og avvikles til fordel for ny oppbygging i Tromsø. Dette som ledd i planene om å redusere antall avdelingskontorer og styrking av de sentrale enhetene innenfor NAV.

Sortland har allerede mista 4 av de 23 arbeidsplassene til fordel for Tromsø. Hvis ikke ledelsen i Nav-Tromsø blir tvunget til å snu, vil de resterende 19 arbeidsplassene på Sortland være borte i løpet av få år.

Kommunestyret i Sortland vil oppfordre stortingsrepresentantene fra Nord-Norge til å ta opp denne saka på Stortinget med sikte på å få stansa den planlagte sentraliseringa innenfor NAV. Distriktskommunene har allerede mista altfor mange statlige arbeidsplasser. De få statlige arbeidsplasser som er igjen, er det heilt nødvendig å beholde.