Budsjettutfallet avgjort på forhånd - likevel heftig debatt i salen:

Uenighet om økonomisk situasjon, psykisk helse og eiendomsskatt

Sammensetninga i kommunestyret gjør at det alt før budsjettbehandlinga torsdag var avgjort hvordan budsjettet ville se ut. Det forhindret ikke kommunestyret fra å debattere saken i nesten tre timer. Alt fra eiendomsskatt til psykisk helse og ungdom som faller utenfor ble debattert i møtet.

Varaordfører Karl Erling Nordlund, ordfører Tove Mette Bjørkmo, rådmann Randi Gregersen. Her fra fjorårets julemøte.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Torsdag var det tid for budsjettdebatt i kommunestyret på Sortland. I utgangspunktet var det allerede avgjort hvilke forslag som ville bli vedtatt, basert på hvilke partier som har flertall i kommunestyret. Det er likevel en viktig arena for partiene for å fremme sine egne forslag og syn på den økonomiske utviklinga.

Derfor fikk også alle partier holde hovedinnlegg. Flere av forslagene det ble snakket om er redegjort for i saka om budsjettvedtakene og i saken om Høyre og Frps alternative budsjett. I tillegg til forslag ble det også tydeliggjort politiske skillelinjer.

Uenige om fondsbruk

Sps varaordfører Karl Erling Nordlund starta, og han mener høyresida må slutte å beskylde posisjonen for å bruke opp kommunens fond. Han påpekte at kommunens fond er mer enn dobla siden dagens posisjon tiltrådte. Da var fondene på rundt 30 millioner, sa han.

– Da vi starta på året var fondsstørrelsen 46 millioner. Prognoser for 2018 er at fondene vil ende på 73 millioner. Så vil noen hevde vi nå spiser opp alt dette med det som ligger inne i planperioden. Det stemmer ikke, vi har inne et forbruk på 60 av de 73 millionene om du ser også på posisjonens forslag, sa han.


Slik blir budsjettet:

Bevarer bl. a. gratis halleie, psykisk helse-stilling og bemanning i SFO - men beholder ruskutt

Torsdag ble Sortlands budsjett for 2019 og økonomiplan fram til 2022 vedtatt. Blant de viktigste vedtakene er at foreslåtte bemanningskutt i SFO ble reversert, stillinga til psykisk helse ble tatt inn igjen og det ble gjort reduksjoner i kutt i vikarbudsjett og en prisøkning på SFO som er lavere enn rådmannens budsjett.

 

Høyres Beate Bø Nilsen påpekte at det ikke er Høyre som har tatt i bruk begrepet å tømme fondene.

Det vi behandler er et ikke bærekraftig økonomiplanprogram. Det er snakk om et kraftig negativt driftsresultat år for år. I tillegg tømmer man fondene – det er ikke Høyres ord, men rådmannens ord, sa hun. Kommunens økonomisjef Johnny Kvalø brukte selv disse ordene da han omtalte budsjettforslaget fra rådmannen i november.

Denne uenigheten om fondsbruk har gått igjen i alle debattene om økonomi i kommunestyret de siste månedene.

Eiendomsskatten reddet økonomien

Stort sett framholdt Høyre i debatten at de mener dagens posisjon driver en uforsvarlig økonomistyring. Men partiets Johnny Karlsen kom med et noe motstridende syn:

– Regnskapene fra de siste årene viser at det ikke går så verst. Vi har sågar bygget opp fond. For meg sier det at regjeringa har sikra god økonomi. Havbruksfondet har også vært med og redda kommuneøkonomien. Vi har aldri hatt så få kommuner på Robek-lista som de siste fire år, sa han i debatten.

Det overskuddet vi fikk i fjor, tilsvarer ganske nøyaktig det vi fikk inn gjennom eiendomsskatt, som Høyre så vidt jeg vet vil fjerne. Ikke julenissen Siv Jensen, sa Rødts Christoffer Ellingsen - hvorpå Karlsen påpekte at Rødt selv skrev i sitt valgprogram før forrige lokalvalg at de var imot eiendomsskatt.


Marthe Hov Jacobsen, gruppeleder og ordførerkandidat i Sortland Høyre

– Ungene og ungdommen i Sortland er fremtiden

 

Eiendomsskatten var et gjentagende tema. SVs Oddmund Enoksen mente regjeringas nylige vedtak om at taket for eiendomsskatt maksimalt kan settes til 5 promille, var et brudd med kommunal sjølstyrerett.

– Det kommunale selvstyret er grunnlovsfesta. I tillegg lovfestes det i ny kommunelov. Det er ikke måte på hvor viktig det selvstyret er. Men det blir nesten som berget som fødte en mus, når man deretter legger seg opp i hvor stor promille kommuner kan ta i eiendomsskatt, sa han.

Enoksen kom også et med et stikk mot opposisjonens budsjett.

Det gjentar seg år etter år at opposisjonen bare ber rådmannen finne steder å kutte. Jeg syns snart man skal få svar på hvor det skal kuttes, sa han.

For høy drift

Både Høyre og Frp brukte mye taletid på å snakke om at de mener driften er for høy.

Rådmannen har gjort en god jobb i arbeidet med de økonomiske prosessene, og henta inn en konsulent (Roger Veinan). Men vi hører ikke på ham, sa Høyres Beate Bø Nilsen, med henvisning til direktøren i Bedriftskompetanse som det siste halvåret har analysert kommunens økonomi. Han har flere ganger vist til at summen av driften har økt.

Det er viktig at vi får gjort stresstest og at vi gjør risikoanalyse ved renteoppgang. Man må ikke sammenligne med budsjettet 2018, men med regnskapstallene for 2017. Og ja, vi har hatt en økning i driften, sa Nilsen.

Sammenlignbare kommuner driver billigere enn oss. Det er rom for å kutte, sa Tingvoll.

– En kommune kan ikke gå konkurs, men kan havne på Robek-lista og blir satt under administrasjon. Dette er Sortland farlig nær. Hele disposisjonsfondet tømmes. Vi har høy lånegjeld, lånegjelda er 103% av brutto driftsbudsjett hvis du tar med lånegarantiene til Kulturfabrikken. Det gjør oss veldig sårbare for rentestigning, sa han.

– Er det sånn å forstå at alt som går feil, er kommunestyrets feil, mens alt som går bra er regjeringas fortjeneste, spurte Aps Sigurd Jacobsen.

Høyres Jojmmy Karlsen svarte som følgende:

Vi må hospitere med den økonomien vi har. Du kan ikke skylde på regjeringa. Det blir ikke mer penger av det. Det blir heller ikke mer penger av småpartiers alternative budsjetter på Stortinget, sa Karlsen, med adresse til at Kamilla Ravn Fossem tidligere i debatten hadde dratt fram Rødts alternative statsbudsjett, som ifølge henne ville gitt kommunen 13 millioner ekstra i kommunekassa.

– Ille nok som det er

Flere politikere - som Aps Sigurd Jakobsen - tok til orde for at Sortand må framsnakkes og at økonomien ikke må svartmales. Men Rødts Ellingsen mente man i stedet burde vær mer negativ enn tidligere.

– Jeg syns det er merkelig at samtlige som har vært oppe tidligere har lagt vekt på alt det positive. Når man ser at vi er omtrent nulla ut økonomisk etter fire år, i tillegg ligger det mange flere nedskjæringer i rådmannens budsjett som skaper stor usikkerhet. Det blir litt som å si at «joda, vi mister begge armene, men har føttene igjen». Så kan man si at det kunne vært verre, ja, det kunne det, men det er ille nok nå. Med regimet det er lagt opp til, kommer vi til å ha brukt opp midlene vi har i løpet av de neste 3-4 årene. Det gir veldig store utfordringer, sa han.


Kommuneøkonomiekspert skal hjelpe Sortland å tenke nytt:

– Sortland har ikke kuttet noenting, men alle tror de har gjort det

Direktør Roger Veinan i Bedriftskompetanse har i månedsvis jobba tett med kommunen og analysert forbruk, økonomi og budsjettarbeid. Han mener måten man jobber med budsjettene på gir inntrykk av kutt, mens man egentlig bruker mer og mer penger.

 

Ellingsen manet til kommuneopprør mot kutt i statlige overføringer og tok til orde for at politikerne må bli tydeligere på protestene.

– Vi prøver å sette litt bandasje på skadene. Men vi må ha flere midler, vi må protestere og reagere på sultefôring av kommuner. Ellers vil vi få enda flere sår, sa han.