Kritiske til kommunens håndtering før og etter at moren døde av legionella-smitte

Valborg Halvorsen døde av legionella-smitte. Nå stiller familien kritiske spørsmål ved kommunens håndtering før og etter dødsfallet

Anne-Lise, Erling Halvorsen, Kjersti Halvorsen og Vidar Halvorsen mistet sin mor, og Kåre Halvorsen sin kone da Valborg Halvorsen døde som følge av legionellasmitte ved Lamarktunet sykehjem tidligere i år. Nå har de sendt et brev til kommunen hvor de stiller spørsmål ved håndteringen før og etter dødsfallet.
Sortland

4. oktober ble offentligheten kjent med at en pasient hadde blitt smittet av legionella-bakterien ved Lamarktunet sykehjem. 9. oktober ble det gjort kjent at pasienten døde som følge av smitten.

Igjen satt hennes mann Kåre Halvorsen og fire som hadde mistet sin mor, Vidar, Erling Halvorsen Kjersti Halvorsen og Anne-Lise Halvorsen. De er særdeles kritiske til håndteringen fra kommunen og har derfor skrevet et brev hvor de stiller flere spørsmål.

Brevet kan du lese i sin helhet her.

Det ble først unntatt offentlighet i Sortland kommunes postlister, men ble så offentliggjort fredag formiddag.

Møte på begravelsesdagen

I brevet skriver familien at de ble kontaktet av rådmann Randi Gregersen og kommunalsjef Sture Jacobsen på dagen da Valborg Halvorsen ble begravet - da etter begravelsen. Vi kom i skade for å skrive dette skjedde under begravelsen. Dette stemmer ikke, da møtet var etter begravelsen. Vi beklager å ha vært upresise i første versjon av denne artikkelen.

Under møtet fikk familien informasjon om hva kommunen visste og hva de ikke visste om årsaken til smitten.

«Dette var ikke noe respektfullt tidspunkt å møte på og forklaringene var nokså vage», skriver familien i brevet.

I dette møtet tok kommunen på seg ansvaret for Halvorsens død, men familien følte ifølge brevet at nøyaktig hvor ansvaret lå, ikke kom godt frem og at noe endelig svar ikke var mulig å gi på daværende tidspunkt. Videre ble det gjort klart at familien skulle få informasjonen om årsak før media.


Feil temperatur i varmtvannstank trolig årsak til legionellasmitte ved Lamarktunet

Mandag morgen omtalte VOL s saken om at en beboer ved Lamarka sykehjem døde av legionellasmitte. Kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, innrømmer at dårlige rutiner kan være årsak til hendelsen.


Driftsutvalget fikk informasjon først

Videre peker familien på et oppslag i Bladet Vesterålen 23. november fra driftsutvalget, uten at familien har fått informasjonen som ble gitt.

«Beskrivelsen for driftsutvalget bærer tydelig preg av å framstille kommunen i et godt lys, mens konsekvensene for de som har mistet en kjær ektefelle og mor blir kommentert som «dette skulle vi helst vært foruten». Da er det kanskje kommunens omdømme det gjelder. Familien sitter igjen med en følelse av at vår mor aldri skulle vært søkt inn på Lamarktunet der hun ble bare et par uker før hun ble smittet. Dette er en forferdelig følelse å sitte igjen med.», skriver familien og fortsetter:

«Den blir ekstra ille nå de ansvarlige synes mest opptatt å fortelle at de har tatt tak i problemet. At en person måtte bøte med livet før man tar tak i problemet synes ikke å være med i framstillinga. Kan man tenke at dette har noe med alder å gjøre, blir saken slett ikke bedre. Er dette en måte å behandle pårørende på som kommunen mener er tilfredsstillende?», spør familien.


Har analysert første prøven av legionellabakterien:

– Svaret på prøven viste at vi var på rett spor

I forrige uke ble det kjent at en pasient ved sykehjemmet Lamarktunet på Sortland var smittet av Legionellabakterien .  Pasienten døde få dager senere som en følge av denne sykdommen.


Forebyggende tiltak

I det omtalte møtet på begravelsesdagen, spurte familien om det eksisterte sentrale retningslinjer og forskrifter for behandling og forebygging mot bakterien.

«Kommunalsjef for helse svarte at dette ikke var tilfelle. Han fortalte likevel mye omkring problematikken med ikke varmt nok vann i dusjene. Han viste tydelig kunnskap om hvilken risiko som fantes ved Lamarktunet», kommer det frem i brevet.

Familien har i etterkant undersøkt hvilke retningslinjer som finnes for å hindre smitte av legionella. Familiens undersøkelser har vist at alle bygg og institusjoner skal godkjennes etter «Forskrift for miljørettet helsevern», som skal utføres av kommuneoverlegen.

«Vi går ut fra at en slik godkjenning vil inneholde rutiner for smittevern, spesielt på en helseinstitusjon», skriver familien i brevet.


Rapport om legionellasmitten klar:

Dette skjedde da en pasient ble smittet av legionella

Bare dager etter at en pasient, som senere døde av legionella ble smitta, fikk nok en pasient symptomer. Det kommer fram i en rapport om saken som kommunen har utarbeida.


Videre skriver de at de har fått bragt på det rene at andre kommunale byggs dusjanlegg blir desinfisert i form av at dusjhoder blir kloret.

«I nevnte avisartikkel om orientering til driftsutvalget sier man at det har vært mangelfulle skriftlige rutiner for driftspersonell og renholdspersonell med tanke på forebygging av legionella», heter det i brevet.

På bakgrunn av dette, stiller familien fire spørsmål:

  1. Snakket kommunalsjef for omsorg og helse mot bedre vitende da han svarte familien at det ikke er sentrale forskrifter for forebygging av legionellasmitte? Hans uttalelser om utfordringer med varmtvannet tyder på kunnskap om problemet. Har man tatt en kalkulert risiko med eldre menneskers liv og helse? Det er slik at eldre mennesker ofte ikke overlever lungebetennelse av denne bakterien.
  2. Er Lamarktunet godkjent etter «Forskrift for miljøretta helsevern»?
  3. Hvis det er godkjent, hvorfor inneholder ikke godkjenninga rutiner som man nå sier mangler?
  4. Hvis det ikke er godkjent, hvem har ansvaret for dette?

Familien vil nå vente på skriftlige svar fra kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen.


Sortland kommune med svar til familien Halvorsen:

Sortland kommune med beklagelse til familien Halvorsen etter legionella-dødsfall

I fjor døde Valborg Halvorsen av legionellsasmitte ved Lamarktunet på Sortland. Sortland kommune tar i et brev på seg ansvaret for dødsfallet.

 

VOL har vært i kontakt med familien Halvorsen, og har fått tillatelse til å gjengi brevet og deres og morens navn til offentligheten.