Formannskapet valgte Sortland Entrepenør over campingen i arealkonflikt - men ikke alle fornøyde med prosessen:

– SE har lagt et ultimatum på bordet. Jeg føler meg pressa til å gjøre vedtaket

Formannskapet valgte etter noe debatt å gå inn for å inngå intensjonsavtale med Sortland Entreprenør om å la SE kjøpe kommunalt areal i Vestmarka. Campingen har bedt om tillatelse til å utvide i samme område.

Fra formannskapsmøtet tirsdag. Rødts Christoffer Ellingsen i midten.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

29. november la Sortland Entreprenør (SE) fram sine planer for utvidelse av sin virksomhet i Vestmarka. De ønsker blant annet å opprette et produksjonslokale for byggelementer i tilknytning til XL bygg. De ønsker derfor å kjøpe en tomt i Vestmarka kommunen eier.

Sortland camping har tidligere i år sendt søknad om å få kjøpe samme område. De ønsker å utvide sin virksomhet og blant annet bygge motell.

Dermed måtte politikerne ta en avgjørelse om hvem som skulle få kjøpe tomta.


Nordlaks bestiller enda en gass-hybrid brønnbåt

Nordlaks bestiller enda en brønnbåt med gass/batteri-hybrid fremdrift, og ligger med det an til å kunne kutte bruk av diesel for transport av levende fisk fra 2021. Den første brønnbåten er allerede under bygging. Båt nummer to blir basert på det samme designet fra NSK Ship Design.

 

– Ultimatum

Politikerne endte med å enstemmig gå inn for intensjonsavtale med Sortland Entreprenør om salg av rundt 60 dekar fra en av kommunens tomter i Vestmarka. I tillegg til å fastsette vilkår for dette, vedtok de følgende punkt:  «Rådmannen bes om å vurdere mulighetene for salg av alternativt areal til Sortland Camping for om mulig å ivareta deres behov for utvidelse.»

Debatten gjorde det tydelig at mange av politikerne ikke var helt komfortable med å måtte gjøre valget de endte med.

– Det er arealkonflikt mellom to viktige næringsaktører i kommunen. Jeg syns dette har vært en litt vanskelig sak. Men vi syns det som taler for innstillinga er at SE-gruppens virksomhet ser ut til å bli varig. Det er noe vi vil ha bruk for i lang tid, det er viktig å ha produksjon av dette så nær som mulig. Vi går for innstillinga, men det er ikke noen enkel sak, sa Rødts Christoffer Ellingssen.


Arctic Race of Norway vil føre til bedre og raskere mobilnett i Vesterålen

– Vi har ennå ikke alle detaljene klare, men vi vil gjøre tiltak i Sortland med nye basestasjoner, og også en kapasitetsøkning der sykkelrittet har målgang i Hadsel, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

 

– Jeg har litt problemer med å velge den ene over den andre. Så jeg syns dette er litt ubehagelig, sa Høyres Roar Wessel-Olsen. Alle var enige om at SE-gruppens planer var gode og at det er bra å få etablert ny produksjon i kommunen, men Rødts Ellingsen likte ikke måten forespørselen om salg hadde kommet på.

SE har nemlig gjort det klart at alternativet til å få ta i bruk denne tomta, er å heller opprette denne virksomheten i Harstad.

– SE har lagt et ultimatum på bordet. Jeg føler meg ganske hardt pressa for å gjøre vedtaket som er innstilt, sa Ellingsen.

Vil selge også til campingen

Formannskapet vedtok altså å se på mulighetene for å finne annet areal å selge til campingen.

– Kommunen eier en del areal rundt campingen, for eksempel rundt turstien opp mot lysløypa. Det kan være aktuelt å tilby campingen noe av dette arealet, sa kommunalsjef Ann-Kristin Vinje for plan og utvikling.


Endelig bekreftet:

Treningssenteret Mudo kommer til Sortland - på jakt etter franchisetaker

Kontrakten er signert og arbeidet med plantegningene er i gang, bekrefter prosjektleder Bjørnar Knutson i kjeden Mudo gym. Nå er de på utkikk etter en franchisetaker - gjerne en lokal person med ønske om å drive treningssenter.

 

Hun svarte nei på om kommunen hadde diskutert med campingen hvorvidt det var aktuelt for dem å kjøpe dette alternative arealet.

– Det bør finnes løsninger for begge parter. Det er ikke hver dag Sortland får mulighet til å få en ny produksjonsbedrift. Når vi i tillegg vet at SE har alternativt opprettelsessted i Harstad, er dette viktig. Men campingen må ivaretas, sa Høyres Bø Nilsen.

Rødts Ellingsen mener partene selv bør vurdere å finne en løsning.

– Jeg vil oppfordre SE til å være ganske åpne og prøve å finne ut om de kan komme campingen i møte. Blant annet ønsker campingen areal til et motell. Men de har sagt at behovet deres for areal er mindre enn området de spurte om å kjøpe, rundt halvparten. Det gjør at det kan finnes løsninger mellom de to partene, trodde han.


Fire hadselværinger har opprettet selskapet Møysalen Eiendom:

Skal «Bygge, eie og leie ut hotelleiendom», men vil ikke si noe mer, ennå

En gruppering på Stokmarknes har opprettet Møysalen Eiendom. Hva de skal til med, vil de ikke ut med ennå.