Disse festivalene får pengestøtte fra Kulturrådet

Det er to festivaler i Vesterålen som har fått tildelt økonomisk støtte fra Kulturrådet.

Rock Mot Rus (RMR) er en av to festivaler i Vesterålen som får økonomisk støtte fra Kulturrådet til og med 2020. Arkivfoto fra RMR 2018.  Foto: Jørn Aune

Sortland

Den ene er Sortland Jazzfestival, som får støtte fra Kulturrådet over tre år. I 2018 fikk de 200.000 kroner i støtte, og søkte samtidig om å få samme beløp utbetalt i 2019 og 2020. Det har de også fått innvilget.

Rock Mot Rus er den andre festivalen i Vesterålen Kulturrådet gir støtte til. I 2018 fikk de 100.000 kroner i støtte, mens de i 2019 vil få 110.000 kroner. Dette er 70.000 kroner mindre enn de søkte om.

I 2020 vil de derimot få mer penger enn de søkte Kulturrådet om. De søkte om 216.000 kroner og får tildelt 220.000 kroner.