Avklaring i formannskapsmøtet:

Kun flytebrygga i Torghuken stenges

Det ble under tirsdagens formannskapsmøte avklart at det kun er flytebrygga på Torghuken som stenges av. Den fastmonterte delen av brygga, hvor blant annet «Sjøblomsten» ligger, er åpen som normalt.

Formannskapsmøte 18. desember 2018.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Politkerne på Sortland har tirsdag årets siste formannskapsmøte. På planen sto blant annet flere orienteringer, som orientering om stenging av Torghuken.

Enhetsleder Ann-Kristin Vinje beskrev situasjonen for Torghuken slik:

– Du kan se stor generell slitasje. Det er svært høy sannsynlighet for at det har kommet vann inn i flyteelementene. Det er liite hensiktsmessig i å legge ressurser i å utbedre brygga. Anbefalinga er at vi fjerner anlegget, og skifter det ut, sa hun.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo ba om en avklaring rundt hvilken del av Torghuken som nå er stengt av.

– Jeg har lagt merke til at det ligger båter der, blant annet  «Sjøblomsten» som har avtale om å ligge der. Men dette gjelder altså bare flytebryggedelen?

– Ja, det er den vi har fått melding om, svarte Vinje.

Formannskapet ble enige om å bestille en sak om ny flytebrygge til kommunestyremøtet i februar, slik at ny flytebrygge kan komme på plass til våren.

Pressemelding

Senere på dagen sendte Sortland kommune og Sortland havn ut ei pressemelding om stengingen.

«Sortland Havn har i samråd med Sortland kommune valgt å stenge tilgangen til flytebrygga i Torghuken. Årsaken ligger i at vi vurderer tilstanden for anlegget ikke egnet for offentlig bruk lengre, og vi derfor av hensyn til publikums sikkerhet velger å stenge tilgangen. Både Sortland havn og Sortland kommune synes dette er svært beklagelig, og det er et uttrykt felles ønske å finne et alternativ. Vi har derfor begynt arbeidet med hva som skal skje videre med det eksisterende anlegget, og ikke minst om det er mulig å etablere en ny løsning til glede for både fastboende og tilreisende.».