Mye debatt rundt midlertidig løsning for legekontor:

Vedtok å også vurdere å leie lokaler

Formannskapet mener man også bør se på mulighetene for å leie lokaler til midlertidig legekontor på Sortland. Etter at planene i Kystnæringssenteret ble stanset, ligger etablering av nytt legekontor og -helsehus langt fram i tid.

Formannskapet 18. desember.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Innstillinga fra rådmannen var at man skulle stanse arbeidet med nytt legekontor i Kystnæringssenteret, begynne utredning for plassering av nytt helsehus (der permanent legekontor også skal ligge) innen 2019 og at midlertidig legekontor skal opprettes i førsteetasje i rådhus to, det vil si i etasjen under dagens legekontor. Disse to etasjene skal da begge tas i bruk til legekontor. Det innebærer også at kommunens oppvekstavdeling, som holder til i førsteetasjen i dag, må flytte ut av lokalet. Innstillinga foreslår at de flytter inn i Kystnæringssenteret, og at kommunen bør vurdere å også flytte annen virksomhet dit.


Sortland mangler leger - må midlertidig ta i bruk rådhuset som legekontor:

– Ikke mulig å pakke inn flere leger

Sortland har ikke alle legene de kan ha - samtidig som kapasiteten er sprengt. Årsaken er at man ikke har plass i dagens lokaler. Samtidig er planene for Kystnæringssenteret stanset, men det kommer en midlertidig løsning.

 

Vil leie

Kystnæringssenteret skal altså beholdes, men ikke brukes til helsevirksomhet slik planen var da det ble kjøpt. Det var det flere som reagerte på.

– Jeg syns innstillinga som foreligger er problematisk. Det ene er den provisoriske løsninga med uti gangen her. Jeg har inntrykk av at det ikke er noen god løsning hverken for legene eller pasientene. Det andre er at konsekvensen er å flytte for eksempel oppvekst ned i Kystnæringssenteret, som ble kjøpt for å ha et helsehus. Vi har forslag om å selge Kystnæringssenteret, og heller gå ut til private for å leie areal, sa Høyres Marte Hov Jacobsen.


Formannskapet valgte Sortland Entrepenør over campingen i arealkonflikt - men ikke alle fornøyde med prosessen:

– SE har lagt et ultimatum på bordet. Jeg føler meg pressa til å gjøre vedtaket

Formannskapet valgte etter noe debatt å gå inn for å inngå intensjonsavtale med Sortland Entreprenør om å la SE kjøpe kommunalt areal i Vestmarka. Campingen har bedt om tillatelse til å utvide i samme område.

 

Partiet valgte til slutt å trekke dette forslaget til fordel for et forslag Rødts Christoffer Ellingsen stilte, om å legge til følgende punkt til vedtaket:

«Samtidig med utredning av mulig nytt legekontor i første etasje i rådhus to, skal det undersøkes muligheter for leie av lokaler for legekontor.» Innstillinga ble til slutt enstemmig vedtatt med dette punktet.

– Dramatisk dårlig prosess

Rødts Ellingsen var ikke nådig når det gjaldt prosessen som endte med at kommunen gikk til innkjøp av Kystnæringssenteret til 11 millioner, med tanke om at det skulle bli utvikla til helsehus.

– Jeg mener den prosessen er dramatisk dårlig. Det var så vidt jeg forstår en rask vurdering da man kjøpte også, hvor man oppdaga kort tid etter kjøp at mye ikke var som man trodde. Det var ikke gjort gode nok undersøkelser på forhånd. Jeg forventer at vi får en fyldig vurdering av hva som faktisk har skjedd. Både politikere og befolkning var fornøyde med at vi skulle i gang med helsehus, så gikk det noen få måneder, og så ble det bom stopp, sa han.


Rådmannen stanset utbygging av Kystnæringssenteret:

Kjøpte bygget for 11 millioner - nå legges planene på is

Torsdag offentliggjorde helsesjefen på Sortland betydelige endringer i planene for Kystnæringssenteret. Arbeidet med helsehus og nytt legekontor er stanset etter uforutsette forhold ved bygget.

 

Ordfører Tove Mette Bjørkmo kritiserte Ellingsen for ordbruken, men rådmann Randi Gregersen sa seg ganske enig med Ellingsen.

– Jeg skal ikke si at det har vært en god prosess, med tanke på at vi ikke har avdekka problemene på forhånd. Men nå må vi ta situasjonen videre. Hvordan prosessen har vært kan vi diskutere senere. Jeg er enig med deg i at vi burde ha oppdaga dette tidligere. Så står jeg for avgjørelsen om å stanse arbeidet når utgiftene ble gallopperende, sa hun.

Ble vraka som løsning

Selv om politikerne altså valgte å gå inn for å utrede bruk av rådhus to til midlertidig legekontor, ble det uttrykt stor skepsis til denne løsninga på møtet.

– Arbeidsgruppa for helsehus konkluderte med at rådhus to var lite hensiktsmessig til det formålet. Bygget ble vurdert på grensa til ubrukelig, og å sette det i stand ville kreve enorme investeringer. Da overrasker det meg stort at man vurderer å ikke bare skulle ha legene fortsatt i bygget, men å utvide legekontoret i bygget, sa Roar Wessel-Olsen. Også flere andre uttrykte overraskelse over at man nå ender med en løsning de hadde opplevd at var forkastet.

Det ble begrunnet med å sikre mest mulig effektiv bruk av arealene kommunen allerede eier. Dessuten kjenner kommunen alt til forholdene i bygget og prosjekteringa vil derfor ikke ta lang tid, ifølge kommunalsjef Ann-Kristin Vinje for plan og utvikling.


Med hudlegekontor får regionen blant annet lysbehandling - åpner om to uker:

– Med plassering her får flere kortere reiseivei

Det er snart klart for åpning på det nye hudlegekontoret på Sortland. Hudlege Øyvind Bremnes er klar for å komme i gang. Med det nye tilbudet får regionen blant annet lysbehandling for hudlidelser.

 

Kommunalsjef Sture Jacobsen for helse og omsorg påpekte at etablering av midlertidig legekontor i førsteetasjen på rådhus to også har sine fordeler.

– Det må legges opp til ambulanseinngang og -innkjørsel i østsiden av bygget. Akkurat det er så ideelt man kan få blitt, da får vi en inn- og utkjørsel for ambulansen uavhengig av skolegata. Det er faktisk det mest ideelle med løsninga vi legger fram nå, sa han.

Han mente også det var positivt at mye av trafikken til legekontoret trolig vil flyttes til nedsida av bygget. Det er også planlagt å opprette en parkeringsplass utenfor bygget, over parkeringsplassen tilknyttet rådhus én og to i dag. Innkjøringa vil da være fra Vesterålsgata. Flere av politikerne uttrykte skepsis til dette.

– Jeg er helt enig med Ellingsen om trafikk. Det var det første jeg reagerte på da jeg så dette. Du skal altså etablere en parkeringsplass forbi den trange som alt er der. Du skal ut i Vesterålsgata med mer trafikk. Vi politikerne som ofte bruker den utkjørselen vet det kan være vrient å komme seg både inn og ut. At man flytter trafikk fra ett kritisk område (skolekvartalet) til et annet (Vesterålsgata) er ingen god løsning, sa Høyres Wessel-Olsen.

– Helsehus ligger langt fram i tid

At arbeidet med helsehus i Kystnæringssenteret er avslutta betyr også at helsehuset er utsatt på ubestemt tid, selv om politikerne nå vedtok å begynne å utrede mulig plassering for det til neste år.

Nordlund påpekte at å få leid lokaler er vanskelig for mindre enn mange år av gangen, få er villig til å tilpasse sine lokaler til legekontordrift hvis de ikke får en lang leiekontrakt.

Flere, inkludert kommunalsjef Vinje, påpekte at oppstart av arbeidet med helsehuset ikke ligger inne i hverken budsjettet for neste år eller økonomiplanen fram til 2022.

– Vi må se samtlige prosjekter under ett. Per i dag ligger helsehuset ikke inne i noen planer i nær framtid. Demensboligene har høy prioritet. Det er mulig andre prosjekter må forskyves om helsehus prioriteres, sa hun.


Helse og omsorgssjef i Sortland kritisk etter nok en samtidighetskonflikt:

– Lege måtte rykke ut med hjertestarter fra legekontoret etter at mann fikk hjertestans

En lege i Sortland har sendt inn en klage om uønsket samtidighetskonflikt i forbindelse med en hjertestans i Sortland.

 

Observatør for Rådet for funksjonshemmede, Anna Bongo, var fornøyd med at man har gått bort fra løsninga med Kystnæringssenteret.

– Jeg er letta over at dere ikke skal utrede Kystnæringssenteret. Mange av brukerne reagerer på høyder, trapper, og lignende. Det gjelder jo også med tanke på brann, så jeg er fornøyd. Jeg har ikke stemmerett, og det er derfor ikke opp til å vurdere hvordan dere velger veien videre. Men jeg ønsker at legekontoret blir i førsteetasje, det gir sikkerhet for brukergruppen. Sortland legekontor har mange ulike brukere og eldre. Mange eldre er også redde for heis. Et kontor i førsteetasjen er tilgjengelig for alle, spesielt med ny parkeringsplass utenfor, påpekte hun.