Anmoder Sortland om å ta imot 24 flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har sendt en anmodning til Sortland kommune om bosetting av flyktninger for 2019. De ber om at Sortland bosetter 24 flyktninger, hvorav én plass er forbeholdt mindreårige.

Sortland.  Foto: Tom/Flickr

Sortland

IMDi sendte i desember en anmodning til norske kommuner om bosetting av flyktninger til neste år. Med flyktninger i bosettingskontekst mener IMDi både asylsøkere og folk som har kommet via FNs flyktningprogram.

I saken under kan du se anmodningstallene for hele Vesterålen:


IMDi med bønn til kommunene:

Ber Vesterålen om å bosette 69 flyktninger i 2019

Denne uken får 235 kommuner brev fra IMDi med anmodning om å bosette flyktninger i 2019. Andøy blir bedt om å bosette 15 personer. De fem kommunene i Vesterålen skal totalt bosette 69 flyktninger.

 

I alt ber de Sortland bosette 24 flyktninger til neste år. Dette er kun en anmodning, det er kommunen selv som må gjøre vedtak om bosetting.

«Det må komme tydelig frem av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å bosette. Vi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Dette vil bidra til at bosettingen går raskere og vil korte ned ventetiden for den enkelte flyktning. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold,» står det i brevet fra IMDi.


64 mindreårige bosatt siden 2010

Siden de første mindreårige asylantene ble bosatt i Sortland i 2010, har det totalt blitt bosatt 64 stykker. Kommunen får betydelige tilskudd til budsjettet for bosettingen.

 

Direktoratet ber om at én av plassene forbeholdes mindreårige under 15 år.

I alt er det behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019, inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år, ifølge IMDis tall. På bakgrunn av dette og fordelingskriterier ber de kommunene bosette et visst antall flyktninger.

Spesielt mindreårige asylsøkere har kommunene i Vesterålen bedt om å få bosatt, fordi de får et betydelig tilskudd fra staten for denne gruppa. Men antallet mindreårige som skal bosettes går ned og flere kommuner har fått avslag på disse anmodningene, som VOL har omtalt tidligere.


Fakta om bosetting av flyktninger

Antall flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt norske kommuner om å bosette de siste årene.