Overtar styreledelsen etter Ovik

SE Gruppens daglige leder tar over styreledelsen i «Ovik-datter».

Torgeir Arntsen administrerende direktør i SE-gruppen  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Torgeir Arntsen er blitt ny styreleder i Markveien 36 As på Sortland, et datterselskap av Ovik Eiendom As. Arntsen er fra før styreleder i Bjørn Ovik As. Eirik Nikolaisen er også blitt styremedlem av Markveien 36. Også han er styremedlem av Bjørn Ovik As.

Ørjan og Bård Ovik utgjorde styret i Markveien 36 før utskiftingen, fremgår det av en melding fra Brønnøysundregistrene.