Saksøkte Sortland kommune for millioner

Rosenvinge-sak utsatt til mai

Rettssaken mellom tidligere Sortland-elev William Rosenvinge og Sortland kommune er utsatt til 22. mai. Dette skyldes at utarbeidelsen av en sakkyndig rapport har tatt tid.

William Rosenvinge på Dagsrevyen 19. oktober.   Foto: Skjermdump NRK

Sortland

Det var i oktober offentligheten ble kjent med at en mann som nå heter William Rosenvinge har saksøkt Sortland kommune for 2,5 millioner kroner etter at han ble mobbet gjennom hele skolegangen.

Saken var egentlig planlagt å gå i retten neste uke, men slik blir det ikke.


Tidligere elev går rettens vei etter vold og mobbing på skolen:

Saksøker Sortland kommune for 2,5 millioner i mobbesak

William Rosenvinge og Sortland kommune møtes i retten i januar. Saken gjelder omfattende mobbing mot Rosenvinge da han gikk på skole i Sortland kommune.

 

Oppvekstsjef Erik Strand i Sortland kommune bekrefter at saken er utsatt.

– Vi har ventet på en sakkyndig vurdering som skulle komme i løpet av høsten, men det tok mye lengre tid. Den kom ikke tidsnok til at partene rakk å vurdere den før rettssaken. Derfor er saken nå utsatt. Det er satt opp rettsmekling mellom partene 15. januar. Selve saken berammet i mai, sier Strand.


Mobbesaken i Sortland:

«Jeg kan ikke huske at en lærer noen gang grep inn»

Vitneuttalelsene som følger med William Rosenvinges stevning av Sortland kommune forteller om omfattende mobbing, manglende inngripen fra lærere og et mønster som gjentok seg. Kommunens vitneuttalelser forteller derimot en annen historie.

 

Berammingslista til tingretten viser at saken er flyttet til 22. mai.

Det er kommunen som har krevd utarbeidelse av en sakkyndig rapport. Årsaken er at Rosenvinge har hevdet å lide av spesifikke psykiske lidelser som en følge av det han mener er manglende inngripen mot mobbing og vold mot ham i skoleårene på Holmstad barneskole. Kommunen krevde derfor en ekstern sakkyndig vurdering av hans helsetilstand for å få avklart om det var belegg for at han hadde disse lidelsene.

Strand sier kommunen nettopp har mottatt den sakkyndige rapporten og såvidt begynt å gjennomgå den.


Oppvekstsjefen

– Min vurdering er at sortlandsskolen ikke har særskilte problemer med mobbing

Oppvekstsjef Erik Strand tar mobbehistorier på alvor. Han fastholder likevel at Sortland ikke har noen særskilte problemer med mobbing.Mange mobbeofre har kontaktet William Rosenvinge:

– Oppførselen til Sortland kommune har vært bøllete  

Den siste uka har vært en positiv opplevelse for William Rosenvinge, som opplever at til og med folk på gata stanser og sier hyggelige ting. Samtidig er han ikke fornøyd med måten Sortland kommune har agert på i saken.Holmstad skole i søkelyset:

Én av fire skoletimer uten kvalifiserte lærere

Ved Holmstad skole, hvor over 40 prosent av sjuendeklasseelevene i forrige skoleår oppga at de hadde opplevd å bli mobbet, ble drøyt hver fjerde undervisningstime gjennomført av ufaglært personell.Holmstad skole kommer dårligst ut:

Her svarte nesten halvparten av sjuendeklassingene at de ble mobbet

Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet har spørsmål om mobbing. For de årene vi har tall, kommer Sortland verre ut enn snittet i Nordland - og Holmstad er spesielt ille.Havna i rus etter årevis med mobbing - nå vil han hjelpe andre:

– Det er noen personer jeg fremdeles unngår, fordi det sitter så dypt i meg

Da Raimo Melbøe var 21 år, havnet han i fengsel. Voksenlivet var lenge preget av rus. Selv mener han mobbingen han opplevde gjennom hele skolegangen på Sortland var avgjørende, og har selv vurdert å gå til sak mot kommunen.Odd Hermansen er tidligere elev:

– Mobbing var dagligdags på Holmstad skole

Odd Hermansen startet som elev i førsteklasse i 1984. Fem år senene ble han flyttet fra Holmstad skole. – Jeg følte at livet mitt begynte da jeg flytta fra skolen. Mobbing var daglig kost på Holmstad, sier han.Foreldre går hardt ut mot det de mener er en «mobbekultur»:

– Elever lever i frykt

Flere foreldre som VOL har snakket med, forteller mobbing og trakassering er et betydelig problem ved Holmstad skole på Sortland.

 

Rektor ved Holmstad, Kristine Pedersen, svarer på kritikken:

– Administrasjonen har ikke fått signaler på at de mangler tillit

Rektor ved Holmstad skole, Kristine Pedersen, sier at ledelsen ved Holmstad skole tar alle mobbesaker på alvor.Oppvekstsjef Erik Strand:

– Jeg har full tillit til de ansatte og ledelsen ved Holmstad skole

Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, tror at ledelsen ved Holmstad skole, tar tak i utfordringene knyttet til mobbing. Han er uenig at det er en «mobbekultur» ved skolen.Orienterte om mobbesaka i formannskapet:

– Alle sakene som kommer i mediene er utfordrende

Oppvekstsjef Erik Strand holdt orientering om saka mellom kommunen og William Rosenvinge torsdag. Han kritiserte mediene og sa kommunen er i en vanskelig posisjon siden de ikke kan kommentere den pågående saka.Ordføreren om mobbing i Sortland:

– Vi vet ikke hva som skjer, det er problemet

Det ble under formannskapsmøtet torsdag tatt til orde for en bred og grundig gjennomgang av kommunens arbeid mot mobbing og status for mobbearbeidet på skoler i Sortland. Dette skjer etter flere avsløringer i mediene.Tidligere elev ved Holmstad skole, Ap-politiker Viktoria Linea Høybakk:

– Jeg følte at vi ble sett, og at mobbing ble tatt tak i på Holmstad skole

Arbeiderpartiets Viktoria Linea Høybakk er tidligere elev ved Holmstad skole. Hun er klar på at hennes tid ved skolen var fin, men at det er tydelig at skolen nå har en del å jobbe med.Oppvekstsjef i Sortland Erik Strand varer på uttalelser fra Viktoria Linea Høybakk:

– Det er stort fokus blant de ansatte i det daglige for å bedre situasjonen

Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, har kommet med tilsvar på Viktoria Linea Høybakks kommentarer på VOL. Vi presenterer det i sin helhet.

 

Konkludert med ett brudd hittil i år

Fire mobbesaker fra Sortland hos Fylkesmannen

I år har Fylkesmannen fått inn fire henvendelser om mobbing, krenkelser og dårlig arbeidsmiljø ved skoler i Sortland kommune. Det har også kommet én henvendelse fra Hadsel og en fra Andøy.