Elevrådene samlet til kurs:

– Dette er de viktigste folkene i Sortland kommune

Elevrådrepresentanter fra hele Sortland var torsdag samlet til kursdag i samfunnssalen. – Dette er en fantastisk gjeng, sier Svein Spjelkavik.

Svein Spjelkavik og leder av ungdomsrådet i Sortland, Oda Regine Elvenes.  Foto: Tone Marit Sørensen

Sortland

Spjelkavik var foredragsholder under kursdagen, der han snakket om engasjement.

– Det er spennende fordi dette er en gjeng i alderen fra ni til 15 år. Det er et bra stort spenn, sier han.

Oda Regine Elvenes er leder av ungdomsrådet i Sortland, og er ansvarlig for kursdagen som skal motivere ungdommene i elevrådene til å engasjere seg for å skape en skolehverdag der de trives.

– Oda er 15 år gammel, og hun er et organisasjons- og ledelsestalent som jeg sjeldent har sett maken til, sier Spjelkavik.

– Ungdommene som er ekspertene

Totalt 80 elever var samlet i samfunnssalen.

– I løpet av dagen handler det om engasjement, det er derfor vi har denne workshopen, for å få de som er i elevrådene til å tenke over selv hva de kan gjøre for å bidra til en bedre skole. Og for å gi opplæring i hva elevrådene er til for, og for å gi dem motivasjon til å bruke elevrådet, sier Oda Regine.

Hun mener det er ganske innlysende at elevene selv skal ha et ord med i laget, og være med å påvirke.

– Det som er fint er at det er ungdommer som snakker til ungdommer, da blir det mye tryggere å snakke. Og det er viktig at elevrådene engasjerer seg og er med på å bestemme, ikke bare de voksne. For det er ungdommer som er ekspert på å være ungdommer, og elevene som er eksperter på å være elever, påpeker hun.

– Og på akkurat dette er Sortland kommune veldig gode, slår Oda Regine fast.

De viktigste folkene

Da kursdagen startet ble elevene i Sortlandskolen ønsket velkommen av kommunen, med hilsen om at det er de selv som er de viktigste folkene i Sortland kommune.

– Og det er faktisk helt sant. Dette er en kjempegjeng, elevrådsrepresentanter er flinke til å snakke for seg og i løpet av dagen har det vært mye flott som er blitt sagt, sier Svein Spjelkavik.

Sverre Hjelle var blant ungdommene som fortalte om sine interesser, og berettet at selv om han er 15 år gammel så «bor» der ei dame på 78 år inne i hodet hans, og interessene er de samme som hos eldre mennesker. Blant annet liker han tradisjonsmat og det å lage smør fra grunnen, en prosess han både kan og fikk forklart til de andre ungdommene.

– Dette er en fabelaktig gjeng med ungdommer, slår Spjelkavik fast.

Gratis skolekantine og aktiviteter

Emma Amalie Bjørnsund og Linneah Håheim Karlsen synes det var gjevt og utbytterikt å være med på kurset.

– Vi har lært en del om vennskap, og det har vært artig å være her, sier Emma Amalie Bjørnsun og Linneah Håheim Karlsen.   Foto: Tone M. Sørensen

 I løpet av workshopen kom elevene fram med hva de synes er viktig at elevrådet tar fatt i ved den enkelte skole.

– Vi har masse som vi vil, gratis mat i kantina er viktig. Også lengre friminutt er noe vi gjerne vil ha, sier Charles Reinholdtsen.

– Og vi vil ha bedre og mer aktiviteter. Vi ønsker oss ting som revy og at det er andre arrangementer, supplerer Sverre Hjelle.

Gratis skolekantine er noe av det som er viktig for Sverre Hjelle og Charles Reinholdtsen.   Foto: Tone M. Sørensen

 

– Vi har mange ideer, men vi forstår at vi kanskje ikke kan få alt vi ønsker oss innfridd. Noe av dette handler også om penger. Og skal vi ha lengre friminutt så må de skrive om hele timeplanen, det kan ta litt tid, sier Reinholdtsen.