Mener beredskapen til Kystvakten er kraftig svekket

Med dagens kapasitet, kan Kystvakten risikere å bruke en hel dag for å nå enkelte steder i Nord-Norge. Ifølge nestkommandør Steve Olsen er beredskapen for dårlig og vil fortsatt være det flere år fremover.

Kommandørkaptein og stabssjef ved Kystvaktens ledelse, Steve Olsen.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

– Vi er strekt ut i alle ledd og det vil vi være helt inntil 2020. Da får vi to nye fartøy, sier nestkommanderende i Kystvakten, Steve Olsen til NRK Nordland.

Han mener derfor at Kystvaktens beredskap er svekket ganske kraftig.

Olsen peker særlig på Barentshavet som et område der beredskapen er dårligere enn de bør være og nevner stadig forsinkede helikoptre og færre kystvaktskip lengst nord som noen av årsakene. Overfor NRK understreker han at Kystvakten ikke har kapasitet til å være alle ønskelige steder samtidig.

Olsen trekker frem området rundt Bjørnøya som eksempel og sier at aksjonsradiusen med helikoptre ombord i kystvaktskipene er ganske stor, men uten vil det ta mye lenger tid å komme frem.

– Uten et helikopter, vil vi bruke ett døgn til området rundt Hopen – og ett døgn tilbake. Det kunne vi brukt et par timer på med et helikopter, sier han til NRK Nordland.

For fire år siden ble Kystvaktas redningshelikoptre Lynx, satt på bakken for godt. De nye NH90-helikoptrene, som har mye større rekkevidde, ble bestilt for 18 år siden og skulle i utgangspunktet leveres i 2008. Ti år senere er de fortsatt ikke klare. En som ikke er enig med Steve Olsen i at kystvaktens beredskap nå er svekket, er Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Han mener at beredskapen i nord er svært god, men innrømmer at den kan bli bedre. Han sier at beredskapen gradvis vil bedre seg når helikopterkapasiteten blir bedre i årene som kommer.