– Vil ha narkotikagruppe tilbake i Vesterålen

Sortland Ap vil ha narkotikagruppen for Vesterålen gjenopprettet, og man vil nå be om at politiet i regionen får mer ressurser. – Vi mener vi har prioritert riktig politisk når vi velger å satse på forebygging blant unge, sier Tove-Mette Bjørkmo og Mona Sandvold.

Gruppeleder i Sortland Ap, Mona Sandvold og ordfører Tove-Mette Bjørkmo.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

I Sortland har debatten gått i høye bølger den siste tida mellom de politiske partiene, der både Rødt, Høyre og Ap har kommet med utspill. Sortland Ap er blitt kritisert av Rødt for politisk ansvarsfraskrivelse for rus og psykiatrisituasjonen.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Mona Sandvold og ordfører Tove- Mette Bjørkmo svarer slik på Rødt sitt utspill.

– Jeg tenker at vi ikke kunne gjort dette på noen annen måte. Og vi har et annet syn på hvordan vi skal prioritere. Hadde vi hatt mye penger, kunne vi unngått å kutte ei ruskonsulentstilling. Men slik situasjonen er i Sortland må vi prioritere, og vi velger forebygging, sier Mona Sandvold.

Velger forebygging

Det vises til at et enstemmig kommunestyre sa ja til gratis hall-leie.

– Vi har ikke noe genuint ønske om å ta ned rustjenesten med ei stilling. Gjennom året skal vi se hvordan dette går, og evaluere. Å forebygge slik at færre skal inn i den tjenesten, er det som er målet. For en ruskonsulent tar seg tross alt av de som allerede er i et rusmiljø. Vi har valgt å prioritere unger med forebyggende tiltak, og tror vi rekker ut til mange flere på den måten, sier Bjørkmo.

– Jeg er helt enig, forebygging er bedre enn å komme i etterkant. Og vi har tross alt ruskonsulenter i Sortland som gjør en god jobb. Pengene strekker til flere når vi bruker dem til forebygging, sier Sandvold.

Hun tilføyer at frustrasjonen når stilinger forsvinner, er forståelig men medgir at ei slik prioritering er et av de vanskelige valgene man måtte ta i budsjettet.

Vil ha narkotikagruppa tilbake til regionen

Tidligere var det i politiet ei egen gruppe dedikert til å arbeide med narkotika i Vesterålen.

– Vi ønsker oss ei narkogruppe i Vesterålen, slik det var før, dette er noe som trengs. Ei narkotikagruppe som aktivt er ute, oppsøker og uroer miljøet, sier Bjørkmo.

Hun viser til at politiet sier det er høy omsetning av narkotika i regionen.

– Å få bukt med disse tingene er det ikke en ruskonsulent som gjør, det er politiets oppgave. Ruskonsulenten ivaretar de som allerede er havnet utenfor, sier hun.

– Vi skal også være obs på at dette problemet er hele Vesterålens problem. Kommunegrensene skiller ikke, når det gjelder narkotikatrafikken. Men Sortland er regionsenteret og det er her det kommer inn, sier hun.

Tor Håvard Bentzen og narkotikahunden Rex gjorde i sin tid en solid innsats i narkotikagruppa. Og drev også aktivt med forebygging fra politiets side, ved å gi foreldre informasjon.

– De var en stor ressurs. Da mine unger gikk på ungdomsskolen ble vi innkalt til møte, der Tor Håvard hadde med seg hasj, vi fikk se hvordan det så ut, og fikk lukte på det, slik at vi som forelde ble opplært, sier Bjørkmo.

Med narkotikahunden var politiet aktivt ute og gjorde beslag.

Ber om ekstra ressurser til Vesterålen

– At vi igjen kan få på plass ei narkotikagruppe mener jeg er utrolig viktig. Dette er et krav hele Vesterålen må samle seg bak og stå sammen om å få, sier hun og sier saken skal tas opp i regionrådet.

Over helga skal Sortland-ordføreren i politirådsmøte i Bodø.

– Jeg sitter i det regionale politirådet og representerer Vesterålen der, og i politirådet er også politimesteren. I dette møtet er det to ting som er viktig å ta opp: Det ene er at vi er klar over at det er et økende tilfang av narkotika til vår region. Og det andre er ressurser til Vesterålen, vi trenger mer.

– Fordi vi har flere tunge saker her nå, som er svært ressurskrevende. Jeg vil stille spørsmål rundt ressurssituasjonen og be om at det settes inn ekstra ressurser hos oss, sier Bjørkmo.


– Ei feilprioritering fra øverste hold  

Leder for politidriftsenhet Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen sier til VOL at politiet har fått beskjed om hvilke saker de skal prioritere, og at narkotika ikke er blant disse.

– Det er en erkjennelse at politiet fra øverste hold har fått beskjed om å ikke prioritere narkotika. Det mener jeg er ei feilprioritering, og det er ikke politiet i Vesterålen jeg kritiserer, men ledelsen i politidistriktet og politiet på nasjonalt nivå der de får sine arbeidsordre fra, sier Bjørkmo.

Hun mener det er på høy tid at politiet prioriterer narkotikasaker, omsetning og det som er et illegalt marked med kjøp og salg av rusmidler.

– De som er inne i disse miljøene finner måter å lokke til seg nye unge brukere på, det er det som er tragisk.

– Vi som er foreldre har et ansvar

Innen rus og forebygging har foreldre en viktig rolle.

– Vi har som foreldre et ansvar, det er viktig at vi følger med barn og ungdommer. Kjør dem dit de skal, hent dem og følg med på hva de gjør. Det er viktig at vi er våkne og ikke minst at vi som foreldre tør å snakke med ungene våre, sier  andvold.

– Vi skal tørre å spørre hvem de er sammen med, og sjekke litt, mener hun,

– Det er helt utrolig viktig å være gode foreldre, for foreldre har et stort ansvar. Og de skal være veldig observante og følge med. Uttalelsene fra politiet er et varsku til dem, når vi ser hva som skjer, sier Bjørkmo.

Hun tilføyer at tiltak som gratis halleie er en del av forebygginga, som gjør at flere unge kan delta i organiserte aktiviteter.

– Det er veldig trygt å sende ungene på fotballtrening, kontra å sende de ut til byen, der ungdommer går fra senter til senter og oppholder seg på bussterminalen, sier Bjørkmo.

Driver forebygging lokalt

Sortland har SLT koordinator, som står for Samordningsmodell for lokalt forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Randulf Nedrum har denne stillingen i Sortland, og staten bidrar med femti prosent støtte til stillinga, som driver forebygging direkte inn i ungdomsmiljøet.

– Han har ei hundre prosent stilling, og åpen dør inn til politiet, slik at de har en kommunikasjon seg imellom. SLT-koordinatoren oppsøker miljøene, er rundt i skolene og i ungdomsmiljøer. Han kan gå til politiet og gi dem informasjon og de kan gi kan informasjon, slik at han blir et bindeledd mellom ungdommen og politiet, sier hun.

I fjor høst gikk det rykter i Sortland om et rusmiljø, da kunne man takket være samarbeidet mellom det offentlige og politietaten sette inn støtet der det trengtes.

– Politiet ble dedikert til det området og patruljerte der. Dette er viktig forebyggende arbeid, en SLT-koordinator vet ganske mye mer enn politiet. Og det er kjempeviktig når man har mindre politiressurser, at man får brukt ressurser der det er behov, sier Bjørkmo.

Ekstraordinært møte

Politirådet i Sortland, der SLT-koordinatoren, politikontakt Trond Olsen, og etatssjefene i kommunen samt ordføreren deltar, har møter fire ganger i året. Nå blir det innkalt til et ekstraordinært møte.

– Vi hadde et møte like før jul, men vi ser at vi trenger et nytt møte så fort som mulig, fordi situasjonen er så prekær. Situasjonen er alvorlig om det er kommet krav om at saken skal løftes på nytt politisk. Vi er i gang og forbereder dette, men vil ha en gjennomgang med politiet først, slik at politiet kan komme og orientere, sier Bjørkmo.