Solgte nær 10.000 færre overnattingsdøgn

I perioden januar til november i 2018 solgte overnattingsbedriftene 140.024 overnattingsdøgn.

Overnattingsbedriftene i Vesterålen solgte betydelig færre overnattingsdøgn i 2018 enn i 2017. 

Sortland

Det er 9.570 færre døgn enn på samme tid i 2017.

Norske overnattingsgjester kjøpte til sammen 72.460 døgn. Det var en nedgang på 6.836 døgn. Det tilsvarer en nedgang på 8,6 prosent. Utlendingene økte sine overnattinger falt med 3,9 prosent.. Fortsatt er det tyskerne som dominerer, mens danskene øker mest. Danske overnattingsgjester økte bruken av overnattingsrom i Vesterålen med 47,7 prosent i perioden.

Overnattinger i hytter og campingplasser falt med 10,7 prosent, mens hotellovernattingene falt med 3,2 prosent.

Overnattingsbedriftene i Lofoten hadde til sammen 503.066 overnattingsdøgn i perioden januar-november. Det var en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.