To runder med negative prøver for legionella

I januar har det i to omganger blitt tatt prøver av vannet på Lamarktunet for legionella. Begge prøvene viste at verdiene nå er så lave at det ikke er fare for å få i seg bakterien.

Sture Jacobsen er kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

De første prøvene er tatt i perioden 2.-16. januar mens de andre er tatt i tidsrommet 14.-17. januar.

Begge prøvene viser at det nå er verdier på <1, altså under én cfu per 1000 milliliter (cfu står for "colony-forming unit", som betyr en bakteriekoloni som kan reprodusere seg, altså plukker ikke testen opp for eksempel døde bakterieceller). Verdiene skal ligge på null eller mindre enn én for å være normale.


Sortland kommune med svar til familien Halvorsen:

Sortland kommune med beklagelse til familien Halvorsen etter legionella-dødsfall

I fjor døde Valborg Halvorsen av legionellsasmitte ved Lamarktunet på Sortland. Sortland kommune tar i et brev på seg ansvaret for dødsfallet.

 

Tiltakene virker

Prøvene er altså svært positive. Men det er ikke gitt at bakterien er helt ute av vannet, ifølge kommunalsjef Sture Jacobsen for helse og omsorg.

– Alle prøvene viser verdier på mindre enn én, så det er i praksis i orden. Men så har vi skifta dusjhoder to ganger, den siste gangen til en type som hadde filter. I utgangspunktet er det nok dét som er årsaken til at det nå er i orden, at dusjene filtrerer ut eventuelle bakterier. Vi jobber intensivt med å gjennomføre de siste planlagte tiltakene for å få bakteriene helt vekk fra vannet, sier han.


Fortsatt spor av legionella i vannet på Lamarktunet:

– Kan ta tid å bli helt kvitt bakterien

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland kommune sier de har iverksatt mange tiltak etter at det ble påvist legionellabakterier ved Lamarktunet sykehjem i oktober. Det er fortsatt ikke helt legionellafritt, og det kan ta tid, ifølge Jacobsen.

 

Disse tiltakene er å få montert sirkulasjonsledning på varmtvannet, å få en skikkelig kjemisk rensing av det innvendige rørsystemet, og å montere på sperre på inntaket, som skal drepe alt som kommer inn med vannet. Legionellabakterier finnes i utgangspunktet naturlig i vann, men i så små verdier at det ikke kan smitte mennesker. Disse sperrene skal drepe bakteriene før de kommer inn i vannsystemet til Lamarktunet.


Sjekker alle kommunale bygg etter legionellasmitte

– Temperaturen i hele vannanlegget har vært for lav, sa kommunalsjef helse omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, i forbindelse med en orientering under onsdagens kommunestyremøte angående legionellasaken.

 

Pasient døde

Rørfirmaet kommunen bruker jobber nå intensivt med å få dette på plass, ifølge Jacobsen. Han har tidligere sagt at kommunen er forberedt på at det kan ta tid å bli helt kvitt bakterien.

– Den gode nyheten er at to prøver tatt med en ukes mellomrom viser at filtrene i de nye dusjene virker. Men det betyr ikke at problemet er helt løst. Vi tror vi skal klare det på sikt. Vi er ikke helt i mål, og jobber videre med det grunnleggende problemet, sier han.


Rapport om legionellasmitten klar:

Dette skjedde da en pasient ble smittet av legionella

Bare dager etter at en pasient, som senere døde av legionella ble smitta, fikk nok en pasient symptomer. Det kommer fram i en rapport om saken som kommunen har utarbeida.

 

Legionellaproblematikken på Lamarktunet ble åpenbar i fjor høst da en kvinnelig pasient døde etter å ha blitt smitta av bakterien. Undersøkelser viste at bakterien fantes i smittsom mengde i vannet på sykehjemmet. Videre undersøkelser viste at temperaturen på varmtvannet var for lav og at termometrene på vanntankene på Lamarktunet viste feil temperatur.

Kommunen har etter dette blant annet innført ekstern kontroll av temperaturen.


Kritiske til kommunens håndtering før og etter at moren døde av legionella-smitte

Valborg Halvorsen døde av legionella-smitte. Nå stiller familien kritiske spørsmål ved kommunens håndtering før og etter dødsfallet

Anne-Lise, Erling Halvorsen, Kjersti Halvorsen og Vidar Halvorsen mistet sin mor, og Kåre Halvorsen sin kone da Valborg Halvorsen døde som følge av legionellasmitte ved Lamarktunet sykehjem tidligere i år. Nå har de sendt et brev til kommunen hvor de stiller spørsmål ved håndteringen før og etter dødsfallet.