Vil lage Kleiva idrettspark

Innbyggere på Kleiva er i gang med et storstilt idrettsparkprosjekt.

Slik ser Ajaks for seg Kleiva idrettspark. Skjermdump fra Ajaks sine planer 

Sortland

Tirsdag arrangerte Sortland kommune et folkemøte på Kleiva. Temaet var innspill kommuneplan for idrett og friluftsliv.

Her presenterte Sportsklubben Ajaks planer for å videreutvikle idrettsparken i bygda.

Per i dag er det etablert lysløype, gymsal og speakerbu. Ajaks sine videre prioriteringer er kunstgressbane, sandvolleyballbane og tuftepark.

– Vi brukte anledninga til å spille inn et forslag om videreutvikling av anlegget på Kleiva. En omdisponering av grusbanen inkluderer også en sjuerbane med kunstgress. I en totalvurdering kom vi fram til at sjuerbane var best, sier Steinar Henriksen i Ajaks til VOL.

– Sandvolleyballbane er jo ganske sprekt når man bor nord for polarsirkelen og har lange vintre?

– Behovet for anlegg er ikke det det en gang var. Vi ønsker å fokusere på mangfoldet av aktiviter, sier Henriksen.

– Klubben kommer nå til å jobbe videre med prosjektet, i tett samarbeid med øvrige aktører. Primært vil det være Nordland fylkeskommune, Sortland kommune og Langøya rideklubb, skriver Henriksen i Ajaks i en e-post.

– Vi skal ganske fort komme oss i gang med arbeidet for å få laget en endelig plan for hva anlegget skal inneholde. Vi skal søke spillemidler, men er nok helt avhengig av at næringslivet støtter opp om prosjektet.

Innen sommeren har Ajaks en målsetting om å kunne presentere en realistisk fremdriftsplan for anlegget.