Formannskapet sa ja til å bygge fritidsbolig på branntomt

Etter en lengre diskusjon endte flertallet i formannskapet med å tillate at en privatperson får bygge fritidsbolig på en branntomt i Spjutvika. I debatten var det tydelig at flere av representantene anså det som en prinsipiell sak.

Fra formannskapsmøtet på Sortland 24. januar 2019.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Et våningshus i Spjutvika brant ned i 2011 - og tomta har siden blitt kjøpt av en privatperson fra Sortland. Våningshuset hadde i tida før brannen blitt brukt som fritidsbolig, men var regulert og klassifisert som bolig.

Søkeren skrev at han ønsket å bygge fritidsbolig på tomta. Det var dette debatten dreide seg om på møtet.

– Dette er en spesiell sak. Et hus har brent ned. Vi kan ikke ha det sånn at du da ikke får bygge det opp igjen. Jeg syns også det med fritidsbolig er irrelevant. Dette er å være veldig vanskelige. For familien som bor i bygda nå må det være bedre at det er en fritidsbolig der enn en branntomt, sa Høyres Marte Hov Jacobsen.

Sortlands kommunalsjef Ann Kristin Vinje for plan- og utvikling mente derimot at man ikke hadde noe særlig valg i saka.

– Arealplanen og reguleringsplanen for området er et juridisk dokument, som vi som saksbehandlere må forholde oss til. I prinsippet er det for oss irrelevant om det ser ut som en moderne bolig eller ikke. Det skal brukes som fritidsbolig, og det har en annen klassifisering i lovverket. I tillegg ligger denne tomta utenfor området der vi har åpna for bygging i arealplanen, sa hun.

Rødts Christoffer Ellingsen mente det var problematisk å åpne for at boliger skulle erstattes av fritidsboliger.

– Det stemmer nok at boligen som sto der før brannen i praksis ble brukt som fritidsbolig. Men det er viktig å opprettholde bosetting. Det er veldig viktig for meg at det ikke blir omgjort til fritidsbolig. Hadde det vært snakk om å bygge opp en BOLIG på branntomta ville det muligens stilt seg annerledes. Jeg er veldig skeptisk til å bygge fritidsboliger i en bygd hvor det bor folk, sier han.

Ellingsen, Senterpartiets Karl-Erling Nordlund og Aps representanter stemte for rådmannens innstilling, som sa at man skulle avvise søknaden om fritidsbolig. Men Høyre, Frp og SV samlet seg om et forslag om å gi dispensasjon til å bygge denne fritidsboligen, og dette forslaget ble dermed vedtatt.

Dermed ble den første dispensasjonen etter den nye arealplanen for kommunen gitt i møtet torsdag.