Åsa forteller om kulturminner på Maurnes

Sortland kommune inviterer til et møte der historiker Åsa Elstad skal fortelle om automatisk fredede kulturminne på Maurnes.

Historiker Åsa Elstad skal i et åpent møte fortelle om kulturminner som er funnet på Maurnes i nyere tid.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Både lag, foreninger, næringsliv, institusjoner og enkeltpersoner er invitert til å bidra i det som er et åpent møte på Maurnes, om Kulturminneplan i Sortland. Møtet arrangeres 5. februar på Friheim på Maurnes, ifølge Sortland kommune.

Historiker Åsa Elstad innleder møtet. Arbeidsgruppa vil deretter gå gjennom nyere tids registrerte kulturminner. Det vil også bli svart på spørsmål underveis i møtet, som arrangeres av arbeidsgruppa for kulturminneplanen i samarbeid med Maurnes og omegn pensjonistforening.

Dette er andre møte i en serie som omhandler gårdene Strand, Osvoll, Kringelen, Kvalaukan, Hognfjorden, Liland m/Sørfjorden, Reinsnes, Stamnes, Røksøya og gårdene i Godfjorden; Kinn, Finnseter, Myrland, Reinstad, Godfjordbotn, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus og Røkenes.

Arbeidsgruppa for kulturminneplanen består av: 

Mathis Mathisen, Sortland historielag
Ane Høyem, Sortland museum
Brynjar Pettersen, Museum Nord
Helle Næss, Sortland kommune
Sigbjørn Throndsen, Sortland kommune
Mona Dahl, Kulturfabrikken Sortland KF