Skyss på Holand:

– Vi skal vurdere alle forhold

Skolesjef i Sortland, Eirik Strand, sier alle forhold blir vurdert når kommunen behandler en skyss-søknad, og at et avslag også gjelder muligheten for vinterskyss.

Erik Strand er kommunalsjef for skole og oppvekst i Sortland kommune.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Familien Sørensen som er bosatt på Holand i Sortland er frustrert over at to av deres barn har en skolevei på 3,4 kilometer som de må gå hver dag året gjennom, i all slags vær.