Vil redusere fartsgrensen mellom Sigerfjordkrysset og Strand II

Frem til det er bygd gang- og sykkelvei mellom Sigerfjordkrysset og Strand II, ønsker Sortland kommune å redusere fartsgrensen fra 80 til 60 kilometer i timen på denne strekningen.
Sortland

I forbindelse med behandlingen og vedtak om «Trafikksikkerhetsplan for 2018-2021», vedtok kommunestyret i Sortland i juni 2018 at fartsgrensen på strekningen skulle reduseres. Det ble også vedtatt at rådmann og ordfører i kommunen skulle ta kontakt med Statens vegvesen, da med sikte på om å få gjennomslag for vedtaket.

Dette er nå gjort, da det 30. januar i år ble sendt brev til Statens vegvesen for å få et svar på kommunestyrets vedtak. Hvor lang tid det vil ta før en slik reduksjon i fartsgrensen vil ta, er usikkert.