Mistet jobben etter promillekjøring

En mann fra Sortland kjørte bil da han var påvirket av alkohol i september i fjor. Det kostet han jobben og 18 dager i fengsel.

MISTET JOBBEN: En mann fra Sortland er dømt til ubetinget fengsel og 10.000 kroner i bot for bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Mannen mistet i tillegg jobben som følge av kjøreturen.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Det var i september i fjor at kjøreturen fant sted i Sortland.

Mannen avla en uforbeholden tilståelse i retten og retten finner at tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken.

Ubetinget fengsel og bot

Retten skriver at det etter vegtrafikkloven skal reageres med ubetinget fengsel dersom man har kjørt bil med en alkoholkonsentrasjon på 1,2.

Blodprøve tatt halvannen time etter kjøreturen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,3 promille.

– Det er ikke da grunnlag for tilbakeregning av promille basert på tiden mellom avsluttet kjøring og blodprøve. Retten legger derfor til grunn for avgjørelsen en alkoholpåvirkning på 1,3 promille, skriver Vesterålen tingrett i dommen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 18 dager ubetinget fengsel, en straff tingretten mener er rett.

Mannen sonet én dag i varetektsfengsel – noe som trekkes fra dommen på 18 dager.

Mistet jobben

Ved kjøring i ruspåvirket tilstand vil man normalt også få en bot på 1,5 ganger brutto månedsinntekt. Retten skriver at det kun i sjeldne tilfeller skjer at boten er lavere enn 10.000 kroner.

I denne saken valgte retten å sette boten til 10.000 kroner.

– Siktede er yrkessjåfør og mistet jobben som følge av det forholdet som her pådømmes. Han har derfor vært uten inntekt siden oktober. Han mottar for tiden ingen stønad fra det offentlige, men vil på sikt ha krav på arbeidsavklaringspenger, heter det i dommen.

Retten skriver videre at siktede har en del gjeld og at man derfor velger å sette boten til 10.000 kroner.

Mannen mister også førerkortet for en periode på to år og må avlegge full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.