To bøfjerdinger er nye skoleledere i Sortland

Kari Paulsen og Rigmor Andersen er nye rektorer på henholdsvis Strand og Sigerfjord skole. Begge kommer fra skoler i Bø og forteller om en udelt positiv start som skoleledere i Sortland.

Kari Paulsen er ny rektor ved Strand skole, mens Rigmor Andersen er ny rektor ved Sigerfjord skole. Til venste kommunalsjef Erik Strand.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Prosessen med å få nye skoleledere på plass til de to Sortlandskolene har pågått siden i fjor sommer. I første runde kom det ikke inn et stort nok antall søkere, og man valgte å ha en ny runde med utlysning.