Sortland kommune er stevnet til Vesterålen tingrett:

Bulldozer maskinlag krever kommunen for over 7 millioner kroner

Uenighet mellom Bulldozer Maskinlag og Sortland kommune, gjør at saken nå kommer opp i Vesterålen tingrett. Kommunen har mottatt et krav på over 7 millioner kroner.

  Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Kommunaladvokaten Knut Erik M. Harjang gav ei orientering i saka til formannskapet.

– Sortland kommune har fått ei stevning fra Vesterålen tingrett fra Bulldozer Maskinlag, som har hyret inn advokatfirmaet Ytterbøl. Stevningen gjelder krav om utbetaling for utført arbeid i forbindelse med en totalentreprise. Bulldozer Maskinlag krever at Sortland betaler i overkant av syv millioner kroner, pluss dekker sakskostnader, ifølge orienteringen.

Gjelder fire forhold

– Bakgrunn for saka er en totalentreprise for Markveien, som skulle utføres for en kontraktsum på 20 millioner kroner. Under utførelsen av arbeidet har Bulldozer Maskinlag krevd tilbakebetaling av ting som ikke er omfattet av kontraktsarbeid, dette gjelder fire forhold: vann og avløp, håndtering av støttemur, mengdeøkning og økte riggutgifter. Kommunen jar vært uenig og mener kravene ikke er berettiget, sier Harjang.

Ved sluttoppgjøret krevde Bulldozer Maskinlag totalt 28 millioner kroner.

–  Kommunen mener Bulldozer Makinlag er ansvarlig for montering av støyskjerming, og har dermed sendt faktura for det kommunen mener er manglende kontraktsoppfyllelse, sier kommuneadvokaten.

Sortland kommune har tilsvarsfrist til 5. mars 2019. Christoffer Dons Brønnbo er engasjert i saken i henhold til kommunens rammeavtaler om kjøp av juridiske tjenester.

–Jeg regner med at alle forhandlingsmuligheter er avslutta. Det andre, som vi bør se på er totalentreprisene. Dette var et prosjekt som var spisset mot det. Kan vi høste noen erfaringer der, spurte Christoffer Ellingsen.

– Hvis dette har noen sammaneheng, kan vi ønske ei evaluering av det. Var sagt i saksfremlegget at man skulle gjøre ei evaluering av den måten å inngå kontrakt på, sier Christoffer Ellingsen (Rødt).