Søker dispensasjon for å få sette opp garasje - vrient synes formannskapet

Weronica Hansen har hus i byggefeltet Øvre Myrland, og søker dispensasjon fra reguleringsplanen for å få sette opp garasje på tomtegrensa.

Formannskapet var på befaring, men valgte å avslå søknad om dispensajon til å flytte en garasje.  Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Formannskapet i Sortland var på befaring i byggefeltet Øvre Myrland, for å se på forholdene. Huseier var til stede under befaringen, og gav sine innspill til hvorfor man ønsker en dispensasjon.

– Hvis vi skal sette opp garasjen i tråd med reguleringsplan mister vi muligheten til å for eksempel ha en lift og få tilgang til huset. Hvis vi skal ha ei campingvogn ville vi hatt bedre mulighet for å ha den her, sier Weronica Hansen.

Hun viser til at flere i samme boligfelt har fått lov til å sette opp garasje på tomtegrensene. Naboer til planene har kommet med klager på dispensasjonssøknaden.

Fornuftig med befaring

Christoffer Ellingsen (Rødt) ble erklært inhabil i saken, på grunn av bekjentskap til en av klagerne.

– Jeg tror det var fornuftig at vi fikk gjennomført befaringa i dag fikk et bedre bilde av situasjonen, og fikk et begrep om hvor garasjen var søkt plassert og regulert plassering. Min vurdering når jeg så området er at det er ikke grunnlag for å innvilge dispensasjon i dette tilfelle, sier Oddmund Enoksen (SV).

Han utdyper:

– Fra andre garasjen på naboeiendommen og til husveggen søker er det litt i overkant ti meter. er etter mitt syn er det rikelig plass til å plasser en garasje der. Det vil alltid være argumenter ha enda større plass, men tomtene er som de er. Det vil ikke være dårligere plassering der i forhold til plass rundt huset enn det som er normalt i et boligområde.

– I tillegg synes ei løsning med garasje i forkant av huset og dermed også i forkant av nabohuset vil være ei dårlig løsning i sum. Jeg synes det ikke ei nærheten av en situasjon å ha særlige grunner å innvilge en dispensasjon. Derfor vil jeg forslå at vi vedtar å ikke innvilge dispensasjon, sier Enoksen.

– Blir vanskelig tilgjengelig

Karl-Erling Nordlund (Sp) synes ikke det var ei enkel sak.

– Ser man praktisk plassering og slik avkjørings veien er laget får du ei s-kjøring for å komme inn i garasjen. den blir vanskelig tilgjengelig i praksis. Jeg spør rådmannen om avkjørings til eiendommen. Hvis vi plasserer garasjen der må vi se på om det er slik at vi må endre den avkjøringa- for slik det er nå blir det vanskelig å komme inn, sier Nordlund.

– Det er ikke sikkert det er nødvendig å gi dispensasjon for anna plassering. Kanskje garasjen må trekkes lengre sør? Hvis ikke dispensasjon og søker må bygge garasjen på østsiden sin bolig er det mulig trekke den lengre sør for å få den disponibel?, spurte han.

Rådmann i saken, Ann Kristin Vinje svarte at da må vi vurdere om nytt vedtak avkjørsel skal flyttes. Når gjelder om den må trekkes lengre sør er det slik at eksisterende garasje står skjevt i forhold til reguleringsplan.

– Vi må vurdere om vi skal behandle det administrativ, sier Vinje.

Ikke trafikksikkerhetsmessige hensyn

– Er det mulig å utvide avkjøringa? spør Ann Rita Mårstad (H).

– Å utvide innkjørsel har betydning for drenering, jo mer vi grøfter vi fyller igjen vanskeliggjør det levetiden for veien. Det må vurderes særskilt i den enkelte sak. I utgangspunktet ønsker vi ikke veldig bred avkjørsel av hensyn itl veistrukturen, sier Ann Kristin Vinje.

Marte Hov Jacobsen (H) lurte på hva som er avgjørende for at man har landet på å innvilge dispensasjon i saken.

– Det skal være overvekt av positive hensyn, og skal ikke avvike stort fra reguleringsplan. Utgangspunktet for oss er at dette er et tettbygd område. Da må naboer påregne at det kommer konstruksjoner i tomtegrensen der loven og vårt regelverk åpner for det. Det er ikke trafikksikkerhetsmessige hensyn. Dette er liten vei-ende og lite trafikk, så der er ingen slike hensyn som skulle tilsi at det ikke er mulig å legge garasjen der innbyggeren ønsker, sier Ann Kristin Vinje.

–  Vi ønsker så langt vi kan å innvilge innbyggernes ønsker. At leilighet i første etasje får mindre utsyn det må man nesten regne med, sier Vinje.

– Stor ulempe for naboeiendommen

– Det vil være en ganske stor ulempe for naboeiendommen å få en slik garasje plassert midt i trynet. Når det er fullt mulig å plassere garasjen der den er regulert, eller flytte den litt, kan jeg ikke skjønne villkår til dispensasjon er til stede, sier Oddmund Enoksen, som ikke synes argumentene holder vann.

–  Lifter har forskjellig størrelse, jeg ser ingen problem få en lift rundt der for å drive nødvendig vedlikehold. Det var nevnt mulighet campingvogn- det forsatt mulig, men da ha den plassert på forsiden av huset, der den blir en mindre ulempe enn en garasje. De argumentene som er påberopt for å ha garasjen på fremsiden synes jeg er veldig svake, sier Enoksen..

Roar Wessel Olsen (H) synes saken er vrien.

– Jeg heller veldig mot forslaget til Enoksen. Synes det er underlig at det er ei utkjøring som skal være det utslagsgivende, sier han.

Enstemmig vedtak

Etter diskusjon fram og tilbake ble det gruppemøter.

– Vi synes det er veldig greit at folk får bygge seg garasje, men tenker slik det er regulert her er det en grunn for at det er gjort slik det er gjort. og vi ser ikke noe problem for avkjørsel, så forslaget til Enoksen er noe vi kan støtte, sier Ann Rita Mårstad (H).

–  Også Ap og Sp kan støtte det, sier Tove Mette Bjørkmo, og utdyper at det forutsetter at avkjøring kan etableres fra privat vei.

– Det er regulert garasje, kan vi da påberope en avkjørsel? Kommer det ikke da endel tillegg som vi ikke skal gjøre, spurte Marte Hov Jacobsen (H). 

– Bakgrunnen for forslaget er at det er et poeng å få til et enstemmig vedtak i formannskapet. slik jeg forstår det punktet at det ligger inklusivt i vår vurdering at det kan etablertes en adkomst inn til garasjen der den er regulert. Jeg mener det er uproblematisk, sier Oddmund Enoksen (SV).

Jonny Torgersen uttaler at Rødt vil støtte forslaget.

– For å være helt sikker, at de kan gjøre noe med avkjøringa, men de må ikke gjøre det, sa Ann Rita Mårstad, før forslaget til Oddmund Enoksen om å gi avslag til dispensasjon ble enstemmig vedtatt.