Vogntog har skapt kaos på Sortlandsbrua - vil ha bedre vintervedlikehold

Flere ganger i vinter har vogntog skapt trafikk-kaos på Sortlandsbrua. Christoffer Ellingsen (Rødt) tok saken opp i formannskapet og ønsker bedre beredskap fra vegvesenet.

Christoffer Ellingsen ønsker et bedre vintervedliekhold over brua, og økt beredskap for å forhindre at vogntog skaper trafikkkaos.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Christoffer Ellingsen tok saken opp i formannskapet i et grunngitt spørsmål: 

– Flere ganger i vinter har vogntog blitt stående og hindret ferdsel over Sortlandsbrua, til hinder for blålysetater som brann og ambulanse og det er noe som skaper trafikale problemer og kaos. Vil ordfører ta saken opp med Statens vegvesen og forhindre at slike situasjoner oppstår i fremtida?

Hinnøysida som er problemet

– Vi har hatt noen hendelser nå i vinter der vogntog har blitt stående på brua. Sist i forbindelse med mye snø og fokk – da to vogntog ble stående. Stort sett har det vært en kjørebane som har blitt stengt, og det har vært stenginger under en halv time per gang, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Hun viser til at det er på oppkjøringa på Hinnøysida at problemet er da det er nitti graders sving i brukrysset og så på stigning.

– Hvis det da er snødekke på brua kan det bli problemer for vogntog som har helårsdekk og ugunstig akselkombinasjoner. Det må være tilnærmet bar veg her for at slike kjøretøy skal komme fram. Det har vært flere vogntog som har stått her i år en tidligere vintre – det går på at det har vært mere snø og vekslende vær – og vi er på ballen hva angår evaluering av egen drift og oppfølging ute på veg, sier Bjørkmo.

Flere med dårligere utrustning

– Samtidig er det nok slik at det kan virke som om vi opplever flere vogntog med dårligere utrustning enn før, og her har jo Statens vegvesen økt kontrollaktiviteten som kjent, sier Bjørkmo, og legger til at hun antar at det vurderes ekstra vintervedlikehold på brua.

– Jeg vil håpe at dette som andre ting kan bidra til at vegvesenet er mer på hugget. Nå har vi ikke tatt med oss det som skjedde i går da en trailer sakset på brua i nedoverbakke, det er mer kritisk og da var det mer enn en halvtimes stopp. Jeg håper vi kan se for oss at det blir en tydeligere beredskap og at man har alternativer når forholdene er der, sier Christoffer Ellingsen (Rødt).