Fratrer som senterleder ved Sortland storsenter

Ronny Johansen fratrer som leder ved Sortland storsenter.
Sortland

Dette opplyses i ei melding fra Sortland Storsenter i dag.

– Sist fredag signerte senterleder en fratredelsesavtale med Sortland Storsenter Drift as. Bakgrunnen for fratredelsen er at eierne ønsker en omlegging av driften, og vil gå tettere inn i den daglige driften av SSD as, i et samarbeid mellom Scala og Steiro, opplyses det.

Senterleder Johansen skal jobbe ut mars måned, og bidra til en god overlevering, heter det videre.

– Deretter organiserer eierne de oppgavene senterleder har hatt. I det korte bildet innebærer dette ingen endring. Det vil også snarlig bli kalt inn til et felles møte, hvor Scala/Steiro informerer om veien videre, skriver eierne i pressemeldingen.