Fordeler 750.000 kroner til jordbruket

Vesterålen har fått en samlet pott på 750.000 kroner i midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket, såkalte SMIL-midler.
Sortland

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler, og fra i år skal søknader leveres elektronisk via Altinn. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august.

– Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november, ifølge landbrukssjef i Sortland Karl Peder Haugen.

Lofoten og Vesterålen har felles forvaltning av SMIL-midlene, og har i 2019 fått tildelt en ramme på 750.000 kroner til fordeling. I tillegg kan midler som inndras fra tidligere bevilgninger brukes til nye prosjekter.
Eksempler på tiltak som kan støttes er:

  • Inngjerding og rydding av innmarksbeite

  • Etablering av gapahuk og rydding av stier for allmennheten

  • Restaurering av eldre bygninger etter antikvariske prinsipper

  • Tiltak i vassdrag med formål å redusere forurensingen fra landbruk

Nytt i år er at det kan gis tilskudd til dekke som forhindrer nedbør i eksisterende gjødsellager.