Har gjort endringer i styret til Vesterålskraft Nett

Ifølge Brønnøysundregistrene er det gjort endringer i styret i Vesterålskraft Nett AS, som er et datterselskap i Vesterålskraft-konsernet.

Det er gjort endringer i styret til Vesterålskraft Nett AS.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Vesterålskraft Nett AS er et rent nettselskap og eier og drifter regional- og distribusjonsnettet i kommunene Bø, Sortland og Øksnes, det vil si den monopolbaserte virksomheten i konsernet.  Vesterålskraft Nett AS er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS.