– Vi merker stort engasjementet når det gjelder skolestruktur

Høringsfristen for å gi innspill til kommuneplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034, har gått ut. Rundt 25 innspill er kommet inn til kommunen.

Erik Strand er kommunalsjef for skole og oppvekst i Sortland kommune.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Det mest kontroversielle i Forslag til Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034, er forslaget om å samle skolene til en ny skole på Hinnøysida i Sortland.