Fortau i Sortland sentrum var ubrøytet store deler av vinteren

Gårdeier Abdulhalim Kardas som eier DNB-bygget, nektet å betale for brøyting. Det til tross for at han som gårdeier har plikt til å rydde fortau for snø og strø når det er glatt. Først da VOL tok kontakt, tok gårdeieren affære.

Slik ser fortauet ved DNB-bygget ut. – På fortau skal snø fjernes, det er områder for offentlig ferdel og der har gårdeierne en plikt til å rydde, sier kommunalsjef Ann-Kristin Vinje.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

DNB-bygget som ligger midt i sentrum av Sortland eies av Abduhalim Kardas, som også eier og driver Alanya Kebab på torget.

I store deler av vinteren har det ikke vært ryddet snø av fortau rundt bygget. Resultat har tidvis vært uframkommelige fortau, med det resultat at fotgjengere i stedet for å vasse i snø, går ut i selve veien.

Etter gjentatte forsøk har det ikke lyktes VOL å få en egen kommentar fra gårdeier Abduhalim Kardas angående den manglende snøryddingen. Fredag morgen ble fortauene brøyta, etter at VOL, per sms, gav Kardas frist til fredag formiddag med å komme med svar i saken.


Kan gi pålegg

I sakens anledning uttalte politikontakt Trond Olsen i Sortland kommune, følgende til VOL torsdag.

– I politivedtekten er det slik at kommunen kan håndheve enkelte av paragrafene. I mange tilfeller kan kommunen pålegge gårdeier å rydde og måke, det er ingen tvil om det, sa Olsen, som understreket at han ikke hadde detaljkunnskaper om den spesifikke saken.

Fredag formiddag sier Olsen at han selv ikke tok kontakt med Kardas i forbindelse med pålegg om brøytingen, men regner med at gårdeieren tok affære og selv sørget for brøyting da VOL henvendte seg til ham.

– I sentrum forventer politiet at det er brøytet til enhver tid. Gårdeierne skal rydde både fortau og tak for nedfall og is, slik at det ikke oppstår skade. Og det skal være fri ferdsel på fortauene. De aller fleste saker blir løst ganske raskt når vi tar kontakt. Vanligvis er det nok å bare ta en telefon, slår Trond Olsen fast.

 

– Handler om sikkerhet

– Det ser trist ut, det gjør jo det. Når det er strenge regler rundt dette, fordi det handler om sikkerhet, sa Kåre Skivik i uteseksjonen til Sortland kommunens tekniske etat til VOL torsdag.

Han bekreftet da at Kardas ikke hadde betalt for brøyting, og sa at kommunalsjef Ann Kristin Vinje skulle ta kontakt med politiet om saken.

Ifølge politivedtektene har som nevnt gårdeier plikt til å rydde fortau for snø og strø når det er glatt, og kan få et gebyr om ikke dette overholdes.

– Politiet må håndheve politivedtektene og pålegge at han rydder opp. Ellers i Sortland er det slik at gårdeier skal betale for brøyting, hvis de ikke har noe annet å hjelpe seg med, for å få ryddet snøen, sier Skivik.

Nedsnødd: Fortauene rundt bankbygget er ikke enkle å ferdes på, der fotgjengere må vasse i snø.   Foto: Marius Birkeland

 

Situasjonen rundt DNB-bygget skiller seg ut i Sortland sentrum. Ifølge Skivik tar de fleste gårdeiere affære og sørger for at det blir ryddet for snø.

Gebyr opp til 5000 kroner

Lokal politivedtekt er bestemmelser om forhold som omfattes av politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.

Her er de gjeldende lokale politivedtektene for Sortland kommune.

I kommuner som har fastsatt at kommunen skal håndheve noen av bestemmelsene, har disse kommunene  adgang til å ilegge et overtredelsesgebyr om plikter ikke overholdes.

Dette gebyret kan ilegges enkeltperson eller foretak, eier av hus eller grunn og den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn. For eksempel kan det da ved overtredelse av plikten til å rydde for snø og strø når det er glatt kan det gis et gebyr fra 1000 til 2000 kroner. Om hus- eller grunneiers unndrar seg sin plikt til å sikre ferdsel uten hinder av snø- og takras, kan det gis gebyr fra 1000 til 5000 kroner.

Også problemer med biler

– Vi har ellers store problemer med at folk ikke rydder avkjørslene sine, slik at bilene står i gata. Da får vi store problemer med å få utført brøytinga, og det må settes inn ekstra materiell, for å klare å rydde unna tidlig på dagen, sier Kåre Skivik.

– Det blir veldig krøkkete å komme i mellom disse bilene som står ut i veien, og i prinsippet er det hindring av brøyting, og det er heller ikke lov, påpeker Skivik.

Bulldozer Maskinlag som har entreprisen på brøyting i sentrum har vært i kontakt med kommunen om problemet, som hindrer snøbrøyterne.

– De håper at der skal bli en bedring i forhold til biler som står parkert i sentrum. Vi oppfordrer folk til å rydde avkjørslene sine, og parkere slik at de ikke står til hinder for brøyting, sier Skivik.

30 centimeter på to døgn

– Snøen er aldri er en enkel oppgave i sentrum, men under forutsetning av at alle gjør det beste ut av det, så skal det gå godt. Det blir problemer slik de ha snødd de siste par døgnene . Jeg vil anslå at der kom ned gode 30 centimeter i løpet av den tida. I tillegg er det slik at det snør ikke likt overalt, og nordavind sørget for at det ble en del fokk også, som bidrar til at det er vanskelig å anslå snømengden, sier han.

Skivik medgir at han det har vært nokså heftig i det siste, selv om det fortsatt er et stykke igjen til de gamle vintrene.

– Det er ikke fritt for at jeg gleder meg til våren, medgir han.